fbpx

ERP 2023 er et kompakt fagseminar ledet av Bo Hjort Christensen. Bo har en lang karriere som høyskolelektor på Handelshøyskolen BI, rådgiver, forfatter og ERP-analytiker.

 

Årets seminar er det 24 i rekken, og ble første gang gjennomført i 1999.
Gjennom disse årene har vi skapt en tradisjonsrik møteplass for både kunder og
leverandører av forretningssystemer (ERP-systemer).

På seminaret i 2023 tar vi pulsen på ERP-markedet:

  • Vi analyserer både løsningene, programvarehusene som står bak, og ikke minst økosystemet av ulike typer partnere.

  • Vi beskriver aktuelle anskaffelses- og implementeringsmetoder

Tilnærmingen til stoffet er først og fremst konkret og praktisk, men vi har også som ambisjon å knytte det opp mot det siste innen forskningsfeltet. Bo Hjort Christensen vil selv forelese på alle de nevnte temaer.

Deltakerne vil få tilgang til et omfattende materiale digitalt i forkant av seminaret, som kan ha verdi når prosjekter skal gjennomføres.

Materialet omfatter:

  • Faktaark med beskrivelse av hvert enkelt ERP-system og et utvalg nisjesystemer.

  • Mal for utarbeidelse av RFI+ (Request for information).

  • Kontraktsmaler basert på Statens Standardavtaler

  • TCO-modell med fokus på Total Cost of Ownership over en periode på 5 år.

  • ROI-Modell med fokus på gevinster over en periode på 5 år.

  • Maler for oppfølging av timer medgått i prosjektgjennomføringen.

  • Evalueringsmodeller.

  • Mal for risikorapportering.

  • Referatmal
 

ERP-2023 inkluderer også 3 Webinarer som mer detaljert tar for seg:

 • Økonomimodellen (TCO) – Hvordan beregne eirskapskost?
 • RFI – Hvordan utformes en RFI
 • Avtaler – Hvilke avtalemodeller finnes og hva bør vi tenke på

Hvert av Webinarene har en varighet på ca. 30 minutter.

Vi mener at ERP-systemene fortsatt utgjør en kritisk viktig komponent i systemlandskapet fordi det til syvende og sist setter noen viktig premisser for både prosessforbedring, samhandling i verdikjeden og ikke minst for vekst og nyetableringer i inn- og utland (skalering).

 

Bos siste bok ble lansert på ERP 2021: «Forretningsutvikling og digitalisering». Boken kan bestilles HER

Hvem bør delta:
Konferansen henvender seg til mellomstore og store virksomheter som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

For de sistnevnte vil materialet som gjøres tilgjengelig på konferansen fungere som en «startpakke» som både gir en totaloversikt over mulighetsrommet (ERP-alternativene) og som inneholder verktøy som kan benyttes direkte i prosjektene.

Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Vår erfaring er at konferansen er en viktig møteplass for alle som interesserer seg for hvordan ERP-systemer kan danne et godt fundament for digitalisering og forretningsutvikling. Det handler om å velge riktig «bunnsville» (ERP-systemet), implementere det smart, anvende det klokt og pleie det godt.

 

Programkomité:

 

Hovedpartnere

                     

 

 

Partnere

               

                                

 

 

Profileringspartnere

                   

Årets konferanse holdes på Oslo Kongressenter 30.10.23