Info om tidligere ERP-systemer

ERP 2019

Tid: 6. juni 2019 kl. 09.00 – 18.00

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsplass, Oslo

ERP 2019 er et kompakt fagseminar, ledet av Bo Hjort Christensen fra Handelshøyskolen BI.
Seminaret bygger på en lang tradisjon som strekker seg tilbake til sent på 90-tallet, da Bo etablerte en årlig møteplass for både kunder og leverandører av ERP-systemer.

På seminaret i 2019 tar vi pulsen på ERP-markedet

 • Vi etablerer et 360-graders perspektiv og analyserer både systemer, leverandører og partnere.
 • I tillegg til å presentere moderne anskaffelses– og implementeringsmetoder.
 • Tilnærmingen til «faget» er først og fremst konkret og praktisk, men også med spor inn mot det siste innen forskningsfeltet.

Vi har valgt å konsentrere budskapet innenfor rammen av én dag.

I tillegg vil du få med deg et detaljert materiale som bl.a. inneholder:

 

 • Seminar handouts (papir)
 • Bo sin presentasjon (PPT-fil)
 • Faktaark med beskrivelse av hvert enkelt  ERP-system, samt noen nisjesystemer (Word)
 • Maler for utarbeidelse av RFI og RFP (Word)
 • Kontraktsmaler basert på DIFIs  SSA (Statens standard avtaler)
 • Kalkylemodell med fokus på Total Cost of Ownership (Excel)
 • Prosjektoppfølgingsmodell (Excel)
 • Oppdatert versjon av boken Anskaffelse og Implementering av ERP-systemer (Word) ca 300sider
 • Evalueringsmodeller Løsning og Leveranseteam (Excel)
 • Risikoraportering (Excel)
 • Referatmal (Word)
 • Planmal (Excel)

Hvem bør delta?
Konferansen henvender seg til mellomstore og store virksomheter som enten ønsker en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som står foran en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.
For de sistnevnte vil konferansen fungere som en «startpakke» der forskjellene mellom løsningsalternativer, implementeringspartnere og anskaffelsesmodeller kommer tydelig frem.
Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk og praktisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Vår erfaring er at konferansen helt siden starten i 1999, har vært en viktig strategisk møteplass for alle som interesserer seg for hvordan virksomheter kan forbedres ved fornuftig anvendelse av forretningssystemer.
Det handler til syvende og sist om å velge riktig system, implementere det smart, anvende det klokt og pleie det godt.
Vi mener at forretningssystemene spiller en stadig viktigere rolle i all forretningsutvikling, enten det dreier seg om prosessforbedring, oppkjøp, nyetablering i inn- og utland, eller samhandling med kunder og leverandører.

Relatert artikkler:
ERP – Digitaliseringens usynelige maskineri – «Nå er alle ERP systemer klare for skyen»

Programkomité:

Har du spørsmål? Kontakt Dataforeningen:

Signe Iversen, tlf: 95 82 73 51
Laila Katnosa, tlf: 41 38 97 70

Share This