fbpx

ERP 2021 er et kompakt fagseminar ledet av Bo Hjort Christensen. Bo har en lang karriere som høyskolelektor på Handelshøyskolen BI, rådgiver og ERP-analytiker.

Årets seminar er det 22 i rekken, og ble første gang gjennomført i 1999.
Gjennom disse årene har vi skapt en tradisjonsrik møteplass for både kunder og leverandører av forretningssystemer (ERP-systemer).

På seminaret i 2021 tar vi pulsen på ERP-markedet:

 • Vi analyserer både løsningene, programvarehusene som står bak, og ikke minst økosystemet av ulike typer partnere.
 • Vi beskriver aktuelle anskaffelses- og implementeringsmetoder

Tilnærmingen til stoffet er først og fremst konkret og praktisk, men vi har også som ambisjon å knytte det opp mot det siste innen forskningsfeltet. Bo Hjort Christensen vil selv forelese på alle de nevnte temaer, men på temaet «Kontrakstrategier og Kontraktmaler» vil han støttes av Advokat Elin Mathisen fra Advokatfirmaet Berngaard. De vil sammen ta for seg erfaringer med SSA-SKY som ble lansert så sent som mai 2021.


Deltakerne vil få tilgang til et omfattende materiale digitalt i forkant av seminaret, som kan ha verdi når prosjekter skal gjennomføres.

Materialet omfatter:

 • Faktaark med beskrivelse av hvert enkelt ERP-system og et utvalg nisjesystemer.
 • Mal for utarbeidelse av RFI+ (Request for information).
 • Kontraktsmaler basert på Statens Standardavtaler
 • TCO-modell med fokus på Total Cost of Ownership over en periode på 5 år.
 • ROI-Modell med fokus på gevinster over en periode på 5 år.
 • Maler for oppfølging av timer medgått i prosjektgjennomføringen.
 • Evalueringsmodeller.
 • Mal for risikorapportering.
 • Referatmal.

Program:

 • Hva kjennetegner ERP-markedet i 2021?
 • «Kontraktstrategier og kontraktmaler (SSA-SKY, SSA-O, SSA-B med flere)
 • Skybaserte løsningsarkitekturer – Single Platform/Single Cloud vs. Multi Platform/Multi Cloud
 • Skystrategi anno 2021 – En ramme for skybaserte løsningsvalg
 • ERP-systemene i det norske markedet – kjennetegn – markedsposisjoner og strategier
 • Økosystemene – Partnerstrukturen og hva som kjennetegner en god partner
 • Anskaffelse og implementering av skybaserte løsninger

På seminaret vil vi i særlig grad drøfte ERP-systemene i følgende kontekst:

 • Dreiningen mot skybaserte leveransemodeller (SaaS)
 • Dreiningen mot økt netthandel (OMNIKANAL)
 • Dreiningen mot økt bruk av maskinlæring og kunstig intelligens for økt automatisering i prosessene.
 • Dreiningen mot et mer fragmentert systemlandskap der man kombinerer en ERP-suite med relevante Best-of-Breed komponenter.
 • Dreiningen mot API-baserte integrasjonsmetoder mellom ERP-suite og Best-of- Breed komponenter.

Å velge skybaserte forretningssystemer medfører at kundene må utvikle en sky-strategi som definerer noen tydelige føringer for valgene. Slike føringer kan dreie seg om krav til bl.a. compliance, identitetsstyring, integrasjonsmodeller og hvilket datasenter (f.eks. Azure eller AWS) man primært skal kjøpe PaaS-tjenester fra.

Vi mener at ERP-systemene fortsatt utgjør en kritisk viktig komponent i systemlandskapet fordi det til syvende og sist setter noen viktig premisser for både prosessforbedring, samhandling i verdikjeden og ikke minst for vekst og nyetableringer i inn- og utland (skalering).

Det vil også være mulig å kjøpe Bos siste bok «Forretningsutvikling og digitalisering» som blir gitt ut på CappelenDamm akademisk i løpet av august 2021. På seminaret vil Bo også lansere sin bok «Forretningsutvikling og Digitalisering» som gis ut på Cappelen Damm Akademisk i oktober 2021. Deltakere vil kunne bestille boken via DND og få den utlevert ved registrering på seminaret. Betaling gjøres med VIPPS.

Hvem bør delta:
Konferansen henvender seg til mellomstore og store virksomheter som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

For de sistnevnte vil materialet som gjøres tilgjengelig på konferansen fungere som en «startpakke» som både gir en totaloversikt over mulighetsrommet (ERP-alternativene) og som inneholder verktøy som kan benyttes direkte i prosjektene.

Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Vår erfaring er at konferansen er en viktig møteplass for alle som interesserer seg for hvordan ERP-systemer kan danne et godt fundament for digitalisering og forretningsutvikling. Det handler om å velge riktig «bunnsville» (ERP-systemet), implementere det smart, anvende det klokt og pleie det godt.

Programkomité:

Har du spørsmål? Kontakt Dataforeningen:

Silje Endsjø, tlf: 45 11 36 04

Partnerintervjuer
Intervjuer med partnere, for ERP 2020

Bo Hjort Christensen tar deg gjennom programmet for ERP 2021

Hovedpartnere

Partnere

Profileringspartner

Mediepartner