fbpx


ERP 2022 er et kompakt fagseminar ledet av Bo Hjort Christensen. Bo har en lang karriere som høyskolelektor på Handelshøyskolen BI, rådgiver og ERP-analytiker.

Årets seminar er det 23 i rekken, og ble første gang gjennomført i 1999.
Gjennom disse årene har vi skapt en tradisjonsrik møteplass for både kunder og leverandører av forretningssystemer (ERP-systemer).

Program
09:00 – 09:50En introduksjon til dagens temaer; Status & Trender
09:50 – 10:10Pause
10:10 – 10:55SaaS som leveransemodell – Nye arkitekturer trer frem
10:55 – 11:15Pause
11:15 – 12:00ERP-landskapet i Norge 2022 – Produkter, Produsenter & Partnere
12:00 – 13:00Lunsj
13:00 – 13:45«Sikkerhet, Identitetsstyring og beredskap ved kjøp av SaaS-tjenester»
V/ Gjesteforeleser Leif B. Paulsen, viseadministrerende direktør og en av grunnleggerne av Move AS
13:45 – 14:05Pause
14:05 – 15:00De økonomiske aspekter; Eierskapskost og gevinstrealisering
15:00 – 15:20Pause
15:20 – 16:15Fra valg til operativ drift; Hva har vi erfart?
16:15 – 16:20Oppsummering og avslutning

På seminaret i 2022 tar vi pulsen på ERP-markedet:

 • Vi analyserer både løsningene, programvarehusene som står bak, og ikke minst økosystemet av ulike typer partnere.
 • Vi beskriver aktuelle anskaffelses- og implementeringsmetoder

Tilnærmingen til stoffet er først og fremst konkret og praktisk, men vi har også som ambisjon å knytte det opp mot det siste innen forskningsfeltet. Bo Hjort Christensen vil selv forelese på alle de nevnte temaer.

Deltakerne vil få tilgang til et omfattende materiale digitalt i forkant av seminaret, som kan ha verdi når prosjekter skal gjennomføres.

Materialet omfatter:

 • Faktaark med beskrivelse av hvert enkelt ERP-system og et utvalg nisjesystemer.
 • Mal for utarbeidelse av RFI+ (Request for information).
 • Kontraktsmaler basert på Statens Standardavtaler
 • TCO-modell med fokus på Total Cost of Ownership over en periode på 5 år.
 • ROI-Modell med fokus på gevinster over en periode på 5 år.
 • Maler for oppfølging av timer medgått i prosjektgjennomføringen.
 • Evalueringsmodeller.
 • Mal for risikorapportering.
 • Referatmal.

Vi mener at ERP-systemene fortsatt utgjør en kritisk viktig komponent i systemlandskapet fordi det til syvende og sist setter noen viktig premisser for både prosessforbedring, samhandling i verdikjeden og ikke minst for vekst og nyetableringer i inn- og utland (skalering).

Bos siste bok ble lansert på ERP 2021: «Forretningsutvikling og digitalisering». Boken kan bestilles HER

Hvem bør delta:
Konferansen henvender seg til mellomstore og store virksomheter som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

For de sistnevnte vil materialet som gjøres tilgjengelig på konferansen fungere som en «startpakke» som både gir en totaloversikt over mulighetsrommet (ERP-alternativene) og som inneholder verktøy som kan benyttes direkte i prosjektene.

Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Vår erfaring er at konferansen er en viktig møteplass for alle som interesserer seg for hvordan ERP-systemer kan danne et godt fundament for digitalisering og forretningsutvikling. Det handler om å velge riktig «bunnsville» (ERP-systemet), implementere det smart, anvende det klokt og pleie det godt.

Programkomité:

Har du spørsmål? Kontakt Dataforeningen:

Silje Endsjø, tlf: 45 11 36 04

Hovedpartnere

Partnere

Profileringspartnere