Info om tidligere ERP-systemer

ERP-Systemer 2016

Vi tar pulsen på ERP-markedet: Fra anskaffelse til gevinstrealisering

Tid: 2. juni 2016 09.00 – 17.45

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsplass, Oslo

ERP-systemer 2016 er et kompakt fagseminar ledet av Bo Hjort Christensen fra Handelshøyskolen BI. Det bygger videre på en lang tradisjon som strekker seg tilbake til sent på 90-tallet, da Bo etablerte en årlig møteplass for både kunder og leverandører av ERP-systemer. Den gang i regi av ECONA.

På seminaret i 2016 tar vi bokstavelig talt pulsen på ERP-markedet. Vi etablerer et 360-graders perspektiv og analyserer både systemer, leverandører og partnere. I tillegg til å presentere moderne anskaffelses- og implementeringsmetoder. Tilnærmingen til «faget» er først og fremst konkret og praktisk, men også med spor inn mot det siste innen forskningsfeltet.

I en hektisk hverdag tror vi det er fornuftig å konsentrere budskapet innenfor rammen av én dag. I tillegg til forelesningene som holdes av Bo, vil deltakerne få med seg et omfattende materiale som bl.a. inneholder:

 • Produktoversikt (ERP)
 • Faktaark med beskrivelse av hvert ERP-system
 • Leverandør- og Partneroversikt
 • Maler for utarbeidelse av RFI og RFP (word-maler)
 • Kontraktsmaler basert på SSA-T og IKT Norge
 • Kalkylemodell med fokus på Total Cost of Ownership (Excel-mal)
 • Prosjektoppfølgingsmodell (Excel-mal)
 • Oppdatert versjon av boken; Forretningssystemer og Forretningsutvikling
 • Evalueringsmodell

Konferansen henvender seg til mellomstore og store virksomheter som enten ønsker en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som står foran en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess. For de sistnevnte vil konferansen fungere som en «start-pakke» der forskjellene mellom løsningsalternativer, implementeringspartnere og anskaffelsesmodeller kommer tydelig frem. Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk og praktisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Konferansen vil avsluttes med såkalte «lyntaler», der hver ERP-leverandør får 7 minutter til å presentere sitt system og bransjefokus.

Vår erfaring er at konferansen helt siden starten i 1999, har vært en viktig møteplass for alle som interesser seg for hvordan virksomheter kan forbedres ved fornuftig anvendelse av forretningssystemer. Det handler til syvende og sist om å velge riktig system, implementere det smart, anvende det klokt og pleie det godt. Vi mener at forretningssystemene spiller en stadig viktigere rolle i all forretningsutvikling, enten det dreier seg om prosessforbedring, oppkjøp, nyetablering i inn- og utland, eller samhandling med kunder og leverandører.

Relatert artikkel: ERP-systemene stiger til himmels

Programkomité:

 • Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI
 • DNDs Faggruppe Forretningssystemer og Logistikk v/
  • Anja K.H. Jackson, Fornebu Consulting AS
  • Tom W. Gulbrandsen, S5 Consulting
  • Rolf Senstad, Devoteam
  • Petter Thune-Larsen, Pinta

Har du spørsmål? Kontakt:
Signe Iversen, tlf: 95 82 73 51
Laila Katnosa, tlf: 41 38 97 70

 

Share This