Info om tidligere ERP-systemer

Bli partner 2019

ERP-systemer 2019 er et kompakt fagseminar ledet av Bo Hjort Christensen fra Handelshøyskolen BI. Det bygger videre på en lang tradisjon som strekker seg tilbake til sent på 90-tallet, da Bo etablerte en årlig møteplass for både kunder og leverandører av ERP-systemer. 

Tid: Torsdag 6. juni 2019 09.00 – 17.00
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsplass, Oslo

Hvem møter du på ERP-Systemer 2019?
Konferansen henvender seg til de som enten ønsker å få en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som står foran en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

For de sistnevnte vil konferansen fungere som en kick-off der forskjellene mellom løsningsalternativer, implementeringspartnere og anskaffelsesmodeller kommer tydelig frem. Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk og praktisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Hovedpartner kr 37 000.- eksl.mva.

 • 6 kvm utstillerplass
 • Seminardeltakelse for 5 personer ( inklusive utstillerpersonell )
 • 6 VIP-billetter
 • Logo på konferansens nettside
 • Logo i annonsering av konferansen der det er plass
 • Video (intervjues av Bo Hjort Christensen )
 • Lunsj serveres i hotellets restaurant,
 • Mulighet for å booke møterom 30-60 minutter ( avhengig av hvor mange som er interessert )
 • Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)
 • Firmaomtale på konferanseside
 • Velger standplass først (Konferansesal eller Foyer )

Partner kr 22 000.- eksl.mva.

 • 6 kvm utstillerplass
 • Seminardeltakelse for 2 personer ( inklusive utstillerpersonell )
 • 3 VIP-billetter
 • Logo på konferansens nettside
 • Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)
 • Firmaomtale på konferanseside
 • Velger standplass etter hovedpartnere

Profileringspartner kr 10 000.- eksl.mva.

 • 1 deltaker
 • Logo på konferansens nettside
 • Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)
 • Firmaomtale på konferanseside

Lunsj serveres i hotellets restaurant.

Ønsker du å bli partner?
Kontakt Laila Katnosa, tlf: 41 38 97 70 /e-post: laila@dnd.no

Share This