fbpx

ERP 2021 arrangeres i år som et fysisk arrangement i helt nye lokaler på Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, Oslo

ERP 2021 utvikles og gjennomføres i regi av Faggruppen forretningssystemer og logistikk, i nært samarbeid med Bo Hjort Christensen, som også er hovedansvarlig for faglig innhold.

Målet er å samle deltakere fra mellomstore og store virksomheter som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess, og de som har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet.

For den fleste vil konferansen fungere som en kick-off der forskjellene mellom løsningsalternativer, implementeringspartnere og anskaffelsesmodeller kommer tydelig frem. Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk og praktisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Hvem møter du på ERP 2021?
Konferansen er en nettverksarena som henvender seg til alle som har en interesse av ERP som fagfelt. Du kan først og fremst møte kunder, men også samarbeidspartnere på integrasjon, kompetanse og prosjektgjennomføring og kanskje en fremtidig kollega.

Hovedpartner kr 40 000.- eksl.mva.

 • Utstillerplass
 • Seminardeltakelse for 5 personer ( inklusive utstillerpersonell )
 • 6 VIP-billetter
 • Logo på konferansens nettside
 • Logo i annonsering av konferansen der det er plass
 • Video (intervjues av Bo Hjort Christensen) (Frist for påmelding er uke 39)
 • Mulighet for å booke møterom 30-60 minutter ( avhengig av hvor mange som er interessert )
 • Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)
 • Firmaomtale på konferanseside
 • Velger standplass først

Partner kr 25 500.- eksl.mva.

 • Utstillerplass
 • Seminardeltakelse for 2 personer ( inklusive utstillerpersonell )
 • 3 VIP-billetter
 • Logo på konferansens nettside
 • Deltakerliste. (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)
 • Firmaomtale på konferanseside
 • Velger standplass etter hovedpartnere

Profileringspartner kr 12 000,- ekskl.mva

 • Seminardeltakelse for 1 person
 • Logo på konferansen nettside
 • Deltakerliste (Deltakere som har gitt sitt samtykke (GDPR)
 • Firmaomtale på konferanseside

Ønsker du å bli partner?
Kontakt Silje Endsjø, telefon: 45113604

Covid-19
Den norske dataforening følger de siste rådene og anbefalingene fra Helsedirektoratet, samt de lokale retningslinjene for Oslo. For oppdatert informasjon og ytterligere detaljer, se Helsedirektoratet og Oslo kommune.

ERP 2021 partner

 • Priser er eks. mva.
 • Påmelding

  Betingelser: Faktura vil bli sendt ut til påmeldte partnere tidligst 25. juni. Signert kontrakt er å anse som en bindende avtale. Kansellering fra partnere: Ved kansellering med mer enn 60 dager til arrangement tidspunkt refunderes 60 % av beløpet. Ved kansellering med mer enn 30 dager til arrangement tidspunkt refunderes 30 % av beløpet. Ved kansellering med mindre enn 30 dager til arrangement tidspunkt frafaller enhver form for refusjon.
  Dersom DND ser seg tvunget til å avlyse arrangementet den 3. november pga. en oppblomstring av pandemien vil vi utsette arrangementet, og gjennomføre det så raskt situasjonen tillater det. I tillegg til det utsatte fysiske arrangementet vil DND i samarbeid med Bo Hjort Christensen gjennomføre en miniversjon av seminaret digitalt den 3. november, der målet først og fremst er å fremme partnernes løsningskonsepter og tilbud til markedet.
 • Inkl. mva.
  Kr 0,00
 • Faktura sendes etter mottatt påmelding.
 • Bedrift

 • Fyll kun inn om bedriften/organisasjonen du jobber i krever PO-nummer.
 • Kontaktperson

Hovedpartnere:

Partnere