fbpx

ERP 2023 arrangeres på Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo 30. oktober.

ERP 2023 utvikles og gjennomføres i regi av Faggruppen forretningssystemer og logistikk, i nært samarbeid med Bo Hjort Christensen, som også er hovedansvarlig for faglig innhold.

Målet er å samle deltakere fra mellomstore og store virksomheter som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess, og de som har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet.

For de fleste vil konferansen fungere som en kick-off der forskjellene mellom løsningsalternativer, implementeringspartnere og anskaffelsesmodeller kommer tydelig frem. Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk og praktisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Hvem møter du på ERP 2023?
Konferansen er en nettverksarena som henvender seg til alle som har en interesse av ERP som fagfelt. Du kan først og fremst møte kunder, men også samarbeidspartnere på integrasjon, kompetanse og prosjektgjennomføring og kanskje en fremtidig kollega.

Hovedpartner kr 60 000.- ekskl. mva. – Utsolgt!

 • Utstillerplass på konferansen 6 m2
 • Seminardeltakelse for 5 personer ( inklusive utstillerpersonell )
 • Logo på konferansens nettside
 • Logo i annonsering av konferansen der det er plass
 • Video (intervjues av Bo Hjort Christensen). Frist for påmelding er uke 35.
 • Deltakerliste med virksomhet, navn og stilling (deltakere forespørres om samtykke ved påmelding. De som eventuelt reserverer seg, vil kun bli oppført med virksomhetens navn)
 • Firmaomtale på konferanseside
 • Velger standplass før partnere (plassene fordeles mellom hovedpartnerne ut i fra «Førstemann til mølla» prinsippet)
 • TV m/ stativ på stand
 • Snacks (twist, sjokolade) på stand

Partner kr 40 000.- ekskl. mva. – Utsolgt!

 • Utstillerplass på konferansen 4 m2
 • Seminardeltakelse for 3 personer (inklusive utstillerpersonell)
 • Logo på konferansens nettside
 • Deltakerliste med virksomhet, navn og stilling (deltakere forespørres om samtykke ved påmelding. De, som eventuelt reserverer seg, vil kun bli oppført med virksomhetens navn)
 • Firmaomtale på konferanseside
 • Velger standplass etter hovedpartnere
 • Snacks (twist, sjokolade) på stand

 

Profileringspartner kr 15 000,- ekskl. mva

 • Seminardeltakelse for 1 person
 • Logo på konferansen nettside
 • Deltakerliste med virksomhet, navn og stilling (deltakere forespørres om samtykke ved påmelding. De, som eventuelt reserverer seg, vil kun bli oppført med virksomhetens navn)
 • Firmaomtale på konferanseside

 

Siden vi har begrenset antall partnerplasser kan vi ikke garantere at du får partnerkategorien som du meldte deg på. Du vil få en tilbakemelding når du har meldt inn.

Betingelser:

Insendt skjema anses som en bindende avtale. Kansellering fra partnere: Ved kansellering med mer enn 60 dager til arrangement tidspunkt refunderes 60 % av beløpet. Ved kansellering med mer enn 30 dager til arrangement tidspunkt refunderes 30 % av beløpet. Ved kansellering med mindre enn 30 dager til arrangement tidspunkt frafaller enhver form for refusjon.

Har du spørsmål?
Kontakt prosjektleder Emilie Vincent på mail

ERP 2023 partnerpåmelding

 • Priser er eks. mva.
 • Vilkår

  Faktura vil bli sendt ut til påmeldte partnere tidligst 2. april. Innsendt skjema regnes som en bindende avtale.

  Kansellering fra partner
  Ved kansellering med mer enn 60 dager til arrangement tidspunkt refunderes 60 % av beløpet. Ved kansellering med mer enn 30 dager til arrangement tidspunkt refunderes 30 % av beløpet. Ved kansellering med mindre enn 30 dager til arrangement tidspunkt frafaller enhver form for refusjon.

  Utsettelse og avlysning
  Skulle det bli nødvendig å utsette arrangementet, vil partner få valget mellom å forbli partner eller få full refusjon. Dersom det DND ser seg tvunget til å avlyse arrangementet vil hele beløpet refunderes.
 • Inkl. mva.
  Kr 0,00
 • Faktura sendes etter mottatt påmelding.
 • Bedrift

 • Fyll kun inn om bedriften/organisasjonen du jobber i krever PO-nummer.
 • Kontaktperson