Info om tidligere ERP-systemer

Program 2016

Tidspunkt Tema
09:00 ERP-systemer i Norge; status og trender
I denne timen vil Bo presentere de viktigste hendelsene innen ERP-bransjen det siste året. Det handler om å sette fokus på viktige oppkjøp, fusjoner, toneangivende kontrakter, samt nye teknologier og leveransemodeller. Kort sagt; ERP-bransjen anno 2016.
09:50 Pause og mingling i utstillingsområdet
10:10 ERP-systemer i Norge; Egenskaper, utbredelse, partnere og markedsposisjon (1)
Bo presenterer ERP-landskapet i Norge med utgangspunkt i hvordan ERP-produktene er posisjonert i markedet. Målet må være å definere sweet-spot, dvs. den eller de bransjer som løsningen egner seg best for. 
11:00 Pause og mingling i utstillingsområdet
11:20 ERP-systemer i Norge; Egenskaper, utbredelse, partnere og markedsposisjon (2)
Fortsetter.
12:10 Lunsj
13:00 Dialogbasert anskaffelse
Her presenteres en ny metode for effektiv anskaffelse av ERP-systemer. Metoden tar utgangspunkt i at både kundens prosjektdefinisjon (avgrensning og krav) og leverandørens tilbud utvikler seg trinnvis gjennom en tett dialog mellom partene.
13:45 Pause og mingling i utstillingsområdet
14:05 Smidig implementering
Her presenteres en modell for såkalt «smidig implementering». Dette er en metode som skiller seg radikalt fra fossefallsmetoden, fordi den bl.a. involverer kunden på en helt ny måte, samtidig som det muliggjør kursjusteringer underveis i prosjektet.
14:50 Pause og mingling i utstillingsområdet
15:10 Fra effekter til gevinstrealisering
Det må alltid være et mål at ERP-investeringen skal betale seg, dvs. gi en positiv ROI. Spørsmålet er hvordan gevinstene beregnes, og hvordan man kan omdanne positive effekter til klingende mynt. Dvs. gevinster som synligjøres på bunnlinjen.
15:55 Bevegelse mot parallellsesjonene
16:10 Lyntaler av leverandørene i parallelle sesjoner

Lyntaler

Les mer

 17:45  — Slutt —

 

Share This