Info om tidligere ERP-systemer

Program 2017

Tid: 8. juni 2017 kl. 09.00 – 18.05
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsplass, Oslo

Tidspunkt Tema  
09:00 ERP de neste TRE – utviklingen frem mot 2020
Vi konkretiserer hva som kjennetegner en moderne ERP-plattform som skal danne selve fundamentet for den digitalisering alle bransjer står overfor.
09:45 Pause og mingling i utstillingsområdet
10:05 Skybaserte leveransemodeller
Vi fokuserer på hva som ligger i begrepet «skybaserte leveransemodeller». Vi må forstå hvilke varianter vi kan velge mellom og hva valgene innebærer teknisk, økonomisk og bruksmessig.
10:50 Pause og mingling i utstillingsområdet
11:10 ERP-systemer og -tjenester i Norge – en markedsoversikt
Bo presenterer ERP-landskapet i Norge med utgangspunkt i hvordan ERP-systemer og -tjenester er posisjonert i markedet. Målet må være å definere sweet-spot, dvs. den eller de bransjer og bedriftsstørrelser som løsningene egner seg best for.
12:00 Lunsj
13:00 Juridiske aspekter og avtalemodeller ved kjøp av skytjenester v/ Advokat Torstein Arendt, Kluge Advokatfirma AS
I denne timen vil Arendt behandle juridiske aspekter ved bruk av skytjenester, og i særlig grad beskrive hvordan SSA-avtalene kan benyttes ved anskaffelse, implementering og forvaltning av skytjenester.
13:45 Pause og mingling i utstillingsområdet
14:05 Dialogbasert anskaffelse og smidig implementering
Her presenteres en ny metode for effektiv anskaffelse av ERP-systemer. Metoden tar utgangspunkt i at både kundens RFI og leverandørens besvarelse (tilbud) utvikler seg trinnvis gjennom en tett dialog mellom partene.Kjøp av skytjenester krever at implementeringsmetoden tilpasses leveransemodellen. Her må det tenkes nytt og smidig.
14:55 Pause og mingling i utstillingsområdet
15:15 Digital transformasjon; Fra effekter til gevinstrealisering.
Det må alltid være et mål at ERP-investeringen skal betale seg, dvs. gi en positiv ROI. Spørsmålet er hvordan gevinstene beregnes, og hvordan man kan omdanne positive effekter til klingende mynt. Dvs. gevinster som synligjøres på bunnlinjen.
16:00 Pause – forberedelser til lyntaler
 16:10 Lyntaler
Leverandørene får anledning til å presentere sine løsningskonsepter i relasjon til de kvalitetskrav og leveransemodeller Bo har gjort rede for tidligere på dagen.  Detaljer finner du under fanen Lyntaler.

18:05 — Slutt — Velkommen tilbake i 2018!

 

Share This