Info om tidligere ERP-systemer

Program 2019

Tid: 6. juni 2019 kl. 09.00 – 18.05
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsplass, Oslo

Tidspunkt Tema
09:00 ERP 4.0» – En plattform for digitalisering

 • API-økonomien
 • Plattformbegrepet
 • De tre kritiske prosessdomenene
  • Vareflyten
  • Kundereisen
  • Ansattkarrieren
 • Referansearkitekturen
09:45 Pause og mingling i utstillingsområdet
10:05 ERP-systemets grunnegenskaper (Del 1)

 • ERP-systemets funksjonelle DNA
 • Prosesser
 • Masterdata
 • Forretningsmodeller

ERP-systemets teknologiske DNA

 • Born SaaS vs. Been SaaS
  • Multi Tenant vs. Single Tenant

   Hva er det beste valget? 

10:50 Pause og mingling i utstillingsområdet
11:10 ERP-systemer i Norge; (Del 2)

 • Løsninger
 • Leverandører
 • Partnere
 • Markedsposisjoner
 • Leverandørstrategier
12:00 Varm lunsj serveres i Restauranten
13:00 Integrasjonsarkitektur, Integrasjonsmetoder og integrasjonskapasitet i en ny tid
Gjesteforelesning  med Hans Christian Amlie, Communicate 
13:45 Pause og mingling i utstillingsområdet
14:05 ERP-systemets økonomi:

 • Prosjektkostnader
 • Leiekostnader/Lisenskostnader
 • Forvaltningskostnader
 • Effekter og gevinster
14:50 Pause og mingling i utstillingsområdet
15:10 Kjøpsprosessen:

 • Dialogbasert anskaffelse
 • Evalueringsmodell
 • Kontraktmodell
16:00-16:15 Pause og mingling i utstillingsområdet
16:15- 17.00 Implementeringsprosessen:

 • Agile metoder
 • Kundens rolle, ansvar og oppgaver
 • Leverandørens rolle, ansvar og oppgaver
 • Suksesskriterier for en vellykket oppstart
17:00 Takk for nå, håper vi sees på ERP 2020.

 

Share This