fbpx

  1. Hvilke ERP-produkter som tilbys i det norske markedet?
  2. ERP-produktenes fotavtrykk i det norske markedet både hva angår bransjer og bedriftsstørrelser
  3. Hvilke implementeringspartnere som er knyttet til hvert ERP-produkt
  4. Ulike referansearkitekturer (Composable ERP)
  5. ERP-produktenes fotavtrykk i det norske markedet både hva angår bransjer og bedriftsstørrelser
  6. Kostnadsstrukturen i skybaserte ERP-produkter (Total Cost of Ownership)
  7. Dialogbaserte anskaffelsesmodeller og utforming av RFI+ (Request for Information)
  8. Implementeringsmetoder og strategier

* Det kan komme små endringer i programmet