fbpx

9. sept - juni 2021 ERP 2020 Online Sikre din ERP investering Se våre partnere KJØP TILGANG NÅ

ERP 2020 har vi gjort om til en Online tjeneste. Vi har utvidet innholdet vesentlig og Bo har gått mer i dybden og fått med mye mer enn det som har vært tidligere mulig i løpet av en dag. ERP 2020 Online består av:

  • 9 foredrag (>10 timer) med tilhørende handouts,
  • 15 partnerintervjuer,
  • fyldig ERP verktøykasse bestående av maler m/forklaringer.

Du får tilgang til alt innhold, digitalt, frem til neste års konferanse. I ERP 2020 Online plattfomen kan du i ro og mak se på foredrag når det passer deg.

Kjøp tilgang til ERP 2020 Online

ERP 2020 utvikles og gjennomføres i regi av Faggruppen forretningssystemer og logistikk, i nært samarbeid med Bo Hjort Christensen, som også er hovedansvarlig for faglig innhold.

Målet er å samle deltakere fra mellomstore og store virksomheter, som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet, eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

Partnerintervjuer
Intervjuer med partnere, for ERP 2020

Årets arrangement er nr. 21 i rekken.
Siden 1999 har vi skapt en tradisjonsrik møteplass for både kunder og leverandører av forretningssystemer (ERP-systemer).

ERP-konferansen har gjennom alle år vært gjennomført som en fysisk møteplass. Grunnet smittevernhensyn blir arrangementet i 2020 gjennomført «digitalt».

Vi setter mye inn på at det faglige utbyttet skal være bedre enn noen gang.

På seminaret i 2020 tar vi pulsen på ERP-markedet:

  • Vi analyserer både løsningene, programvarehusene som står bak, og ikke minst økosystemet av ulike typer partnere.
  • Vi beskriver aktuelle anskaffelses- og implementeringsmetoder

Tilnærmingen til stoffet er først og fremst konkret og praktisk, men vi har også som ambisjon å knytte det opp mot det siste innen forskningsfeltet.

Deltakerne vil få tilgang til et omfattende materiale som kan ha verdi når prosjekter skal gjennomføres.
Materialet omfatter:

• Bos presentasjoner (PDF)
• Faktaark som beskriver partnernes løsningskonsepter (PDF)
• Mal for utarbeidelse av RFI+ (DOCS)
• Mal for bruk av SSA-O i forprosjekt og hovedprosjekt
• Mal for evaluering av løsningsalternativer (XLSX)
• Mal for evaluering av leveranseteam (XLSX)
• Kalkylemodeller (XLSX)
• Ressursoppfølgingsmodell (XLSX)
• Referatmal (DOCS)

Hvem bør delta:

ERP 2020 henvender seg til mellomstore og store virksomheter som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

For de sistnevnte vil materialet som gjøres tilgjengelig på konferansen fungere som en «startpakke» som både gir en totaloversikt over mulighetsrommet (ERP-alternativene) og som inneholder verktøy som kan benyttes direkte i prosjektene.

Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Vi mener at ERP-systemene fortsatt utgjør en kritisk viktig komponent i systemland-skapet fordi det til syvende og sist setter noen viktig premisser for både prosess-forbedring, samhandling i verdikjeden og ikke minst for vekst og nyetableringer i inn- og utland (skalering).

Vi vil i særlig grad drøfte ERP-systemene i følgende kontekst:

  • Dreiningen mot skybaserte leveransemodeller (SaaS)
  • Dreiningen mot netthandel (OMNIKANAL)
  • Dreiningen mot API-baserte integrasjonsmetoder mellom ERP-suite og Best-of Breed komponenter.

Programkomité:

Har du spørsmål? Kontakt Dataforeningen:

Silje Endsjø, tlf: 45 11 36 04

Bo Hjort Christensen tar deg gjennom programmet for ERP 2020 Digital

Hovedpartnere

Partnere

Kjøp tilgang til ERP 2020 Online