fbpx

ERP 2020

I perioden 9. september – 30. oktober 2020

Digitalt arrangement

ERP 2020 blir i år et digitalt arrangement, bestående av flere live-webinarer og opptak, i perioden 9. september til 30. oktober. Det vil også være mulig å delta etter denne perioden.

ERP 2020 utvikles og gjennomføres i regi av Faggruppen forretningssystemer og logistikk, i nært samarbeid med Bo Hjort Christensen, som også er hovedansvarlig for faglig innhold.

Målet er å samle ca 200 deltakere fra mellomstore og store virksomheter, som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet, eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

Partnerintervjuer
Intervjuer med partnere, for ERP 2020

Årets arrangement er nr. 21 i rekken.
Siden 1999 har vi skapt en tradisjonsrik møteplass for både kunder og leverandører av forretningssystemer (ERP-systemer).

ERP-konferansen har gjennom alle år vært gjennomført som en fysisk møteplass. Grunnet smittevernhensyn blir arrangementet i 2020 gjennomført «digitalt».

Vi setter mye inn på at det faglige utbyttet skal være bedre enn noen gang.

På seminaret i 2020 tar vi pulsen på ERP-markedet:

  • Vi analyserer både løsningene, programvarehusene som står bak, og ikke minst økosystemet av ulike typer partnere.
  • Vi beskriver aktuelle anskaffelses- og implementeringsmetoder

Tilnærmingen til stoffet er først og fremst konkret og praktisk, men vi har også som ambisjon å knytte det opp mot det siste innen forskningsfeltet.

Deltakerne vil få tilgang til et omfattende materiale som kan ha verdi når prosjekter skal gjennomføres.
Materialet omfatter:

• Bos presentasjoner (PDF)
• Faktaark som beskriver partnernes løsningskonsepter (PDF)
• Mal for utarbeidelse av RFI+ (DOCS)
• Mal for bruk av SSA-O i forprosjekt og hovedprosjekt
• Mal for evaluering av løsningsalternativer (XLSX)
• Mal for evaluering av leveranseteam (XLSX)
• Kalkylemodeller (XLSX)
• Ressursoppfølgingsmodell (XLSX)
• Referatmal (DOCS)

Hvem bør delta:

ERP 2020 henvender seg til mellomstore og store virksomheter som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

For de sistnevnte vil materialet som gjøres tilgjengelig på konferansen fungere som en «startpakke» som både gir en totaloversikt over mulighetsrommet (ERP-alternativene) og som inneholder verktøy som kan benyttes direkte i prosjektene.

Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Vi mener at ERP-systemene fortsatt utgjør en kritisk viktig komponent i systemland-skapet fordi det til syvende og sist setter noen viktig premisser for både prosess-forbedring, samhandling i verdikjeden og ikke minst for vekst og nyetableringer i inn- og utland (skalering).

Vi vil i særlig grad drøfte ERP-systemene i følgende kontekst:

  • Dreiningen mot skybaserte leveransemodeller (SaaS)
  • Dreiningen mot netthandel (OMNIKANAL)
  • Dreiningen mot API-baserte integrasjonsmetoder mellom ERP-suite og Best-of Breed komponenter.

Programkomité:

Har du spørsmål? Kontakt Dataforeningen:

Silje Endsjø, tlf: 45 11 36 04

Bo Hjort Christensen tar deg gjennom programmet for ERP 2020 Digital

Hovedpartnere

Partnere