ERP 2020

Onsdag 3. juni 2020,
kl 09.00-17.00

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsplass, Oslo

ERP 2020 er et kompakt fagseminar ledet av Bo Hjort Christensen, Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI – Institutt for ledelse og organisasjon.

Se intervju med hovedpartnerne på ERP 2019

Årets seminar er det 21 i rekken, og ble første gang gjennomført i 1999.
Gjennom disse årene har vi skapt en tradisjonsrik møteplass for både kunder og leverandører av forretningssystemer (ERP-systemer).

På seminaret i 2020 tar vi pulsen på ERP-markedet

 • Vi analyserer både løsningene, programvarehusene som står bak, og ikke minst økosystemet av ulike typer partnere.
 • Vi beskriver aktuelle anskaffelses- og implementeringsmetoder

Tilnærmingen til stoffet er først og fremst konkret og praktisk, men vi har også som ambisjon å knytte det opp mot det siste innen forskningsfeltet.

Hvem bør delta:

Deltakerne vil få tilgang til et omfattende materiale som kan ha verdi når prosjekter skal gjennomføres.
Materialet omfatter:

 • Seminar handouts med Bos presentasjon (papir og digitalt)
 • Faktaark med beskrivelse av hvert enkelt ERP-system og et utvalg nisjesystemer.
 • Maler for utarbeidelse av RFI og RFP
 • Kontraktsmaler basert på Statens Standardavtaler (SSA)
 • Kalkylemodell med fokus på Total Cost of Ownership
 • Maler for oppfølging av timer medgått i prosjektgjennomføringen
 • Evalueringsmodeller
 • Mal for risikorapportering
 • Referatmal
 • Kompendium «Anskaffelse og Implementering av Forretningssystemer» (ca. 300 sider)

Konferansen henvender seg til mellomstore og store virksomheter som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

For de sistnevnte vil materialet som gjøres tilgjengelig på konferansen fungere som en «startpakke» som både gir en totaloversikt over mulighetsrommet (ERP-alternativene) og som inneholder verktøy som kan benyttes direkte i prosjektene.

Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Vår erfaring er at konferansen er en viktig møteplass for alle som interesserer seg for hvordan ERP-systemer kan danne et godt fundament for digitalisering og forretningsutvikling. Det handler om å velge riktig «bunnsville» (ERP-systemet), implementere det smart, anvende det klokt og pleie det godt.

Vi mener at ERP-systemene fortsatt utgjør en kritisk viktig komponent i systemland-skapet fordi det til syvende og sist setter noen viktig premisser for både prosess-forbedring, samhandling i verdikjeden og ikke minst for vekst og nyetableringer i inn- og utland (skalering).

På seminaret vil vi i særlig grad drøfte ERP-systemene i følgende kontekst:

 • Dreiningen mot skybaserte leveransemodeller (SaaS)
 • Dreiningen mot netthandel (OMNIKANAL)
 • Dreiningen mot API-baserte integrasjonsmetoder mellom ERP-suite og Best-of Breed komponenter.

Våre partnere

Hovedpartnere

Partnere

Profileringspartnere

Mediepartner

Programkomité:

Har du spørsmål? Kontakt Dataforeningen:

Silje Endsjø, tlf: 91 90 10 87