fbpx

Den norske dataforening planlegger å gjennomføre ERP 2020 som et digitalt arrangement, bestående av flere live-webinarer og opptak i perioden 9. september til 30. oktober. Det vil også være mulig å delta etter denne perioden.

ERP 2020 utvikles og gjennomføres i regi av Faggruppen forretningssystemer og logistikk, i nært samarbeid med Bo Hjort Christensen, som også er hovedansvarlig for faglig innhold.

Målet er å samle ca 200 deltakere fra mellomstore og store virksomheter, som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet, eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

Hovedpartner kr 40 000.- eksl.mva.

 • Profilering på ERP 2020 webside med logo og link til firmapresentasjon, annen webside, video etc. etter ønske
 • Profilering med logo i vignett som benyttes i starten på alle livesendinger og opptak
 • Videointervju med Bo Hjort Christensen (10-15 min)
 • Webinardeltakelse for inntil 10 personer fra bedriften (forutsetter epostadresse tilknyttet bedriftens domenenavn)
 • Webinardeltakelse for inntil 10 studenter (liste med navn, epostadresser + mobilnr må leveres DND på forhånd)
 • 5 VIP-billetter for personer bedriften ønsker å invitere (liste med navn og epostadresser + mobilnr må leveres DND på forhånd)
 • Deltakerliste med virksomhet, navn, stilling og epost (deltakere forespørres om samtykke ved påmelding. De som eventuelt reserverer seg, vil kun bli oppført med virksomhetens navn)
 • Ubegrenset gjenbruksrettighet til alt videomateriale fra live-sendinger m/partner, videointervjuer frem til 1. november 2021.
 • Tilgang til virtuelle møterom, om ønskelig med fasilitator fra Dataforeningens faggruppe Forretningssystemer og Logistikk, i etterkant av live webinar 1 og 2 og publiserte foredrag 1-5 (baseres på forhåndsbooking og maks 3 bedrifter i paralell).

Partner kr 25 500.- eksl.mva.

 • Profilering på ERP 2020 webside med logo og link til firmapresentasjon, annen webside, video etc. etter ønske
 • Profilering med logo i vignett som benyttes i starten på alle livesendinger og opptak
 • Videointervju med Bo Hjort Christensen (6-8 min)
 • Webinardeltakelse for inntil 5 personer fra bedriften (forutsetter epostadresse tilknyttet bedriftens domenenavn)
 • Webinardeltakelse for inntil 5 studenter (liste med navn, epostadresser må leveres DND på forhånd)
 • 3 VIP-billetter for personer bedriften ønsker å invitere (liste med navn og epostadresser + mobilnr må leveres DND på forhånd)
 • Deltakerliste med virksomhet, navn, stilling, epost (deltakere forespørres om samtykke ved påmelding. De som eventuelt reserverer seg, vil kun bli oppført med virksomhetens navn)

Ønsker du å bli partner?
Kontakt Silje Endsjø, telefon: 45113604

ERP 2020 partner

 • Priser er eks. mva.
 • Påmelding

  Betingelser: Faktura vil bli sendt ut til påmeldte partnere tidligst 25. juni. Signert kontrakt er å anse som en bindende avtale. Kansellering fra partnere: Ved kansellering med mer enn 60 dager til arrangement tidspunkt refunderes 60 % av beløpet. Ved kansellering med mer enn 30 dager til arrangement tidspunkt refunderes 30 % av beløpet. Ved kansellering med mindre enn 30 dager til arrangement tidspunkt frafaller enhver form for refusjon.
 • Inkl. mva.
  Kr 0,00
 • Faktura sendes etter mottatt påmelding.
 • Bedrift

 • Fyll kun inn om bedriften/organisasjonen du jobber i krever PO-nummer.
 • Kontaktperson

Hovedpartnere:

Partnere