fbpx

Program 2020
ERP-2020 vil bestå av et antall moduler fordelt på live-webinarer og opptak. Hver av modulene vil variere i lengde fra 15 til 60 minutter. Modulene vil være tilgjengelige på tjenestens hjemmeside, med styrt brukertilgang. Innholdet er planlagt som følger:
(Vi tar forbehold om endringer)

UKE 26: Introduksjon av ERP-2020-Digital. Mål, innhold, struktur og tidslinje samt presentasjon av partnerne (20 minutter)
Se BO Hjort Christensen presenterer ERP-2020-Digital (Video 13min, Youtube)

UKE 37 OG 38: Tar opp intervjuer med partnere og vil publisere disse fra midten av uke 38.

9. september kl. 15:00: Live Webinar 1: Status og Trender i ERP-markedet. Hvilke strukturelle endringer ser vi? (60 minutter)

>> Opptak og presentasjon tilgjengelig i kajabi Brukernavn og passord, se epost fra kajabi (sjekk også spamfilter)

10. september kl. 15:00: Live Webinar 2: Løsninger & Partnere (60 minutter)

>> Opptak og presentasjon tilgjengelig i kajabi

UKE 39: Publisere foredrag 1: En moderne skybasert løsningsarkitektur – API-økonomien (45 minutter)

UKE 39: Publisere foredrag 2: SaaS som fenomen. Varianter og særtrekk (45 minutter)

UKE 39: Publisere Q&A foredrag: Samle opp spørsmål fra de to første foredragene og svare opp disse (45 minutter)

UKE 40: Publisere foredrag 3: Økonomi og kontraktuelle problemstillinger i en SaaS kontekst (45 minutter)

UKE 40: Publisere foredrag 4: Dialogbasert anskaffelse (45 minutter)

UKE 40: Publisere Q&A foredrag: Samle opp spørsmål fra de to foregående foredragene og svare opp disse (45 min.)

UKE 41: Publisere foredrag 5: Smidig implementering (45 minutter)

UKE 41: Publisere Q&A foredrag: Samle opp spørsmål fra foregående foredrag og svare opp disse. (45 minutter)

UKE 41: Publisere veiledning 1: Kalkylemodellen (20 minutter)

UKE 41: Publisere veiledning 2: Timeoppfølgingsmodellen (20 minutter)

UKE 42: Publisere veiledning 3: RFI+ malen (20 minutter)

Senest UKE 44: Publisering av partnernes egne presentasjoner av løsningskonsepter og leveransemodeller (15-20 minutter).
Rammer for innholdet i disse opptakene er utformet av dataforeningen i samarbeid med Bo Hjort Christensen.