fbpx

sist oppdatert 10.11 kl 09:45

ERP 2020 Online består av 8 moduler gjennomført som live-webinarer og opptak. Hver av modulene (som består av video + pdf) vil variere i lengde. Modulene vil være tilgjengelige på tjenestens hjemmeside, med styrt brukertilgang. Innholdet er planlagt som følger:
(Vi tar forbehold om endringer)

Kjøp tilgang til ERP 2020 Online

Status og trender i ERP markedet – del 1 av 2 (1t 12 min)

Rammene for ERP 2020 Online

Cloud Computing | On-Premise Computing

3 hovedstrategier

3 ambisjonsnivåer

Trekvantforholdet

Digitalisering forutsetter «kapasitet» på flere nivåer

9 aspekter ved valget

Spennet i leveransemodellene

Det handler om grad av ressursdeling

DNA metaforen

Makrovertikalene / mikrovertikalene

Prosess standardisering

Modifikasjoner

Tjenestens PULS

Status og trender i ERP markedet – del 2 av 2 (1t 30 min)

9 aspekter ved valget

Integrasjonskapasitet

Betydelige strukturendringer

Økonomien i en SaaS

Postmodern ERP

De fire tjenestenivåene

Referansearkitektur «Single-Platform + Single Cloud»

Fra 1970-2020 – On Premise – Born SaaS, Been SaaS

Handel- og tjenesteorientert ERP | Industri- og logisitkkorientert ERP

Økosystemet

IDC-analyse 2020

ERP Value Matrix 2020 fra Nucleus Research

Gartners Magic Quadrant 2019

Foredrag 1 – En moderne skybasert løsningsarkitektur – API økonomien (53 min)

Arkitektur; en begrepsavklaring

BHC’s Arkitekturrammeverk

Det skjer noe med arkitekturene

Digitalliseringens fire posisjoner

En palett av tjenester, hva har du behov for?

Hva skal ligge i kjernen

Arkitgekturplanlegging

Nøkkelen

Hvor ligger API-dokumentasjonen?

De 3 mest sentrale arkitekturprinsippene

API-management

Referansearkitektur «Single-plattform + Single Cloud»

6 måter å berike ERP-systemet på

Det er tre prosess-domener som trer klart frem

Referansearkitektur «Single-plattform + Single Cloud» eksempler

Referransearkitetur «Multi-Platform + Single Cloud»

Microsoft

SAP

Referansearkitektur «Multi-Platform + Multi Cloud»

Gartner Bimodal IT-architecutre vs BHC’s referansearkitektur

Sluttord

Foredrag 2 – SaaS som fenomen – varienter og særtrekk (48 min)

Cloud Computing

Tjenestelagene med noen eksempler

Hyperscale Datacenter and Public Cloud

Tre strategier for Iaas – Infrastructure as a service

Datasentre og nødvendige sertifiseringer

Utviklingen mot Saas slik Gartner så det

Born Saas og grunnegenskapene

Multi-Tenant

Skyposisjonene

4 evalueringsnivåer knyttet til Saas-løsning

De 8 kjennetegnene ved en «Born Saas» løsning

Responstid og ytelse i en SaaS-løsning

De 10 strategiske effektene ved å benytte SaaS

Mottak av nye releaser ved bruk av SaaS

Økt frekvens i lansering av nye releaser

14 spørsmål du må stille din leverandør

Hvem har ansvaret

Foredrag 3 – Økonomi (1t 24min)

Målseting

Begrepsavklaring

Trappetrinnene – fra prosjektleveranser til gevinst

4 effektstiler

Gevinstdimensjonene

Hvordan kan en bedre arbeidsprosess skape verdi

Det er ikke alltid enkelt å analysere effekter

Nøkkelordet er begrepet «realisme»

Implementeirngskostnader

Variabler som påvirker kost

Erfaringene – Budsjett

Modeller – hybrid, fast pris, målpris, T&M

Økonomisk utvikling i prosjektet

Prosjektets økonomiske styringsramme

Asymmetrisk sannsynlighetsfordeling

Velger du lavest pris?

Suksesskriterier

Hva påvirker prosjektkostnadene

Ulilke tilnærminger til implementeringsprosjektet

Ytterligere faktorer som påvirker kost

Priselementer; Saas

8 viktige prisingsprinsipper

Styringsdimensjonene

Anskaffelsens økonomiske utvikling

Estimeringsmodell; minimum

Kalkylemodell «maksimumsvarianten»

Kundens innsats ved valg og implementering + forvaltning

Foredrag 4 – Dialogbasert anskaffelse (1t 30min)

Prsoessen i et helhetsperspektiv – fokus anskaffelse

Hva er nytt

Motivene og målene for anskaffelsen

Forholdet endringskapasitet/ambisjonsnivå

Kundens endringskapasitet

Hva er til hinder for digitalisering

Jeg kjøper tre ting + et datasenter

Kodekraft og hodekraft

Teamevaluering

Hva er et implementeringsteam

Vekting av argumentene

Sentrale spørsmål

Riktig RFP

RFP+

Dialogbasert anskaffelsesprosess

Presentasjon av behov

Modell for dialogbasert anskaffelse

Granuelert avtalestruktur

Spillereglene er endret

Kontraksmodeller i endring

Hvilken kompetanse må partneren besitte

Hvilken kjernekompetanse må en partner besitte

De lange linjer fra digital ledelse til konkrete gevinster

Hva er digital kompetanse hos ledere

ERP – evalueringsmodell

Foredrag 5 – Implementeringsprosessen (Sendes torsdag 12/11)

Prosessen i et heletsperspektiv – fokus på implementering

Risiko og usikkerhet

Usikkerhet versus Risiko

Veien til målet

En modell for prosjektgjennomføring

WBS

Planen – kritisk linje

Realisme

Hvordan lykkes

Prosjektmetode

Agile metoder

Sprintgjennomføring

DevOps

Low Code

Forenklet plan

Varighet

Prosjektoppfølging

Risikorapportering

Endringer

Motstand og motkrefter

Hva kreves for å lykkes

Kjernen i agile metoder

e-læring

Foredrag 6 – Kontrakter (Sendes torsdag 12/11)

Kontraksmaler
– Skal man benytte ulike kontraktrrsmaler for ulike faser i prosjektet?
– I hvilken grad skal man bygge et strengt sanksjonsregime?
– Hvilket ansvar har leverandøren i en kontrakt som er basert på T&M
– Er det en sammenheng mellom valg av kontraktsmal og implementeringsmetode?
– Må vi skille mellom lisenskontrakt og prosjektkontrakt?
– Når må man inngå en forvaltningsavtale, og hvordan er overgangen mellom styres av prosjektavtalen og forvaltningsavtalen?
– Hvor kommer databehandleravtalen inn i bildet?

SaaS utfordringer, lokasjon og myndighetskrav

Forholdet mellom kunde, partner og leverandører (trekantforholdet)

Avtalestrukturer
– Difi
– Dataforeningen
– IKT Norge

Kontraksmodeller (Fra On-premise til SaaS)

Hva en god kontrakt bør inneholde

Balansering av ansvar og oppgaver

Sanksjonstyper

Utvidelse av en avtale

Oppsigelse og avklaring, overlevering til en ny leverandør

ERP Verktøykasse

Faktaark om leverandørene (se under hver leverandør)

Kalkylemodeller

Oppfølging (Prosjekt/Referat/Risikorapportering)

RFI+ med teksteksempler

Evaluering (Leveranseteam/SaaS)

Avtaleverk og kontrakter (SSA, Oppdragsavtalen, forprosjekt, hovedprosjekt, utvidet versjon, bilag, teksteksempler

Se samtalene mellom Bo Hjort Christensen og våre partnere

Kjøp tilgang til ERP 2020 Online

Hovedpartnere

Partnere