Åpning av kvelden

Kvelden startet med innlegg fra Virke m/Hans Christian Westlye

Deretter ble det en spennende paneldebatt

m/Inge Abrahamsen (Avinor), Per-Oddvar Osland (Agder Energi Nett), Arne Dybdahl (Politidirektoratet), Tanja Appenzeller (DNB), Arne Dybdahl (Politidirektoratet), Anders Langås (Møller IT) og Kristian Ramsrud (DNV GL). Kim Næss var debattleder

Alle finalistene ble presentert med video og jurybegrunnelse:

Det ble gjennomført 2 avstemninger med publikum – redusere fra 4 til 2 og stemme frem vinneren.

De som kom til finalen var Møller Mobility Group og DNV GL.

Deretter var det en ny avstemning og vinneren ble DNV GL!

Se alle finalistene 

 • DNV GL
 • Møller Mobility Group
 • Agder Energi Nett
 • Avinor

Se video fra DNV GL 

Juryens begrunnelse:

 • DNV GL Maritime har de siste årene bygget opp en ML-leveranseorganisasjon som leverer kunnskap basert på data som har vært gjemt i årtier med historikk våre fagsystemer. En rekke maskinbaserte løsninger har forenklet, effektivisert og veiledet både interne prosesser, samt kunders interaksjon med DNV GL.
 • ML-systemer er integrert i datasystemer og arbeidsprosesser og leverer innsparinger for DNV GL Maritime og for deres kunder.
 • Løsninger sikrer kvalitet og kunnskapsbaserte prosesser slik at DNV GL Maritime og deres kunder tar smartere valg.
 • Innovative bruk av ML og eksisterende data for å skape forretningsnytte ut av det. Det er mange som gjør maskinlæring, men det er ikke alle som klarer å få det ut i produksjon til nytte både for egen virksomhet og for sine kunder.

Møller Mobility Group – kom på andre plass
Se video fra Møller

Her er juryens begrunnelse:
• Møller Mobility Group har på rekordtid bygd om eksisterende tradisjonelle datavarehus til en moderne BI og analyse-løsning med høy brukeradopsjon og høy grad av selvbetjening

• Møller lanserte en ny strategi i 2017 og BI-løsningen måtte bygges helt på nytt med fokus på å understøtte strategien. Den nye løsningen er nå lansert og dekker store deler av Norden og Baltikum.

• Bi brukes nå som berikelse og beslutningsstøtte i hele verdikjeden og inkluderer handlekurvanalyser, lojalitetsanalyser, inntektsanalyse og markedsanalyser.

• Antall brukere av datavarehuset har gått fra 70 til over 500.

• Løsningen er nyskapende og har gitt Møller høy verdi, høy adopsjon og har stor betydning for virksomheten.

Se video fra Agder Engeri Nett

 • Agder Energi Nett har benyttet utrulling av smarte målere og innsamling av data fra målere som grunnlaget for en radikal endring av måten de jobber på.
 • Med ‘Nettnytte’ har Agder Energi Nett utnyttet investeringen til å oppnå mer enn bare å samle inn presise forbruksverdier som grunnlag for fakturering. Fokus er å gjøre selskapet i stand til å bygge, drifte og vedlikeholde nettet på en mer effektiv og målrettet måte.
 • Løsningen er i daglig bruk på en rekke områder, og utvikles stadig.
  • Oversikt over spenning, strøm og effekt gir et godt bilde over belastning i nettet, og gir beslutningsstøtte til seksjon Nettutbygging og seksjon Nettdrift.
  • Informasjon om status hos kunder (avbrudd, spenningsvariasjoner, jordfeil) gir en helt ny dimensjon i kundebehandling, og er spesielt verdifult ved beredskapssituasjoner.
  • Løsningen bedrer personsikkerhet hos kundene vesentlig ved å oppdage jordfeil som tidligere var ukjente i lang tid. Jordfeil kan oppdages, analyseres og behandles langt raskere enn tidligere.
  • Løsningen har gitt grunnlag for nye arbeidsmetoder og en radikal økning i innovasjonsevne, noe som bidrar til å akselerere transformasjonen i Agder Energi Nett.

Avinor

Se video fra Avinor

Juryens begrunnelse:

 • Avinor har på få år endret sitt BI-team fra å være et tradisjonelt datavarehusmiljø til et anerkjent miljø for datafangst, rådgivning og visualisering av mål og oppfølging av disse.
 • Avinor har et stort fokus på alt fra sikkerhet, passasjeropplevelser – herunder kø-håndteringer , behandling av flyselskaper på en rettferdig måte, inntjening – herunder taxfree og servering, til måling av miljøparametre som verdier i grunn, luft og vann pluss kontroll på alt vedlikehold av materiell og utstyr. De fleste av disse løsningene avgir store mengder data.
 • Avinor har bygd opp svært avanserte analyseløsninger basert på moderne BI-verktøy, maskinlæring og skyløsning, og de kan vise til besparelser i 10 millioners klassen.
 • De opplever høy bruker adopsjon, de finner stadig nye interessante sammenhenger og nye bruksområder for data.

Her er finalistene og vinneren samlet:

Share This