Hafslund: BI og virksomhetsstyring i alle ledd på Hafslund Nett
Løsningen til Hafslund Nett er en komplett BI leveranse på tvers av virksomheten. Den er inndelt i tre hovedelementer; virksomhetsstyring (KPI-rapportering), analysekuber og datakvalitetsløsning. Med BI har Hafslund Nett nå et kraftfullt verktøy til å drive virksomhetsstyring. Gjennom tett samarbeid med toppledelsen har det blitt etablert nøkkeltall på flere områder og nivåer for å dermed sikre en tydelig kobling mellom strategisk mål og operasjonell gjennomføring.

På en felles Sharepoint portal, tilgjengelig for alle ansatte, finnes infoflater med nøkkeltall og indikatorer på så vel ledelse- som avdelingsnivå med hyppig dagsoppdatering og enkel brukernavigering. En rekke eksisterende, manuelle standardrapporter har automatiserts og i tillegg har det opprettes analysekuber slik at hver enkelte kan lage egne dybde- adhoc-analyser og rapporter med umiddelbar respons og lav brukertreskel. Det siste elementet, en skreddersydd datakvalitetsløsning, er særlig viktig for å understøtte AMS (automatisk måleravlesning) prosjektet. Data fra et håndfull fagsystemer ekstraheres, sammenlignes samt renses opp med definerte regler og logikk.

Jernbaneverket: Strekningsanalysen
BI-løsningen «Strekningsanalysen» skal hjelpe Jernbaneverket med å gjøre de rette tiltakene for å redusere antall dødsfall og skadde forbundet med jernbanenettverket i Norge. Jernbaneverket er opptatt av læring gjennom analyse av uønskede hendelser. Trender og aktuelle problemstillinger analyseres for å fange opp framtidige utfordringer. Verktøyet har gjennom 2013 vist seg å dekke nye bruksområder som gir forbedring, forenkling og ikke minst økt tilgjengelighet på informasjon som er relevant for sikkerheten.

Statoil Fuel & Retail: Løsning for rapportering og styring SFRs forretning med 2500 utsalgssteder i 7 land med operativ oversikt og analyse
BI-løsningen for SFR leverer et komplett sett verktøy som brukes av 20.000 ansatte og dekker forretningen fra toppledelsen ned til de ansatte på stasjoner og depoter. 2.500 ulike rapporter og analsyser er tilgjengelig og benyttes av i snitt 1.200 brukere per uke. Månedlig kjøres det 125.000 rapporter. BI-løsningen dekker hele verdikjeden hos  Statoil Fuel & Retail fra inkjøp til salg fra pumpe på stasjoner, inkludert depoter, terminaler og bulkleveranser til B2B og B2C.
 
Telenor: Automatiserte salgstips
Telecom-bransjen er sterkt konkurransepreget og Telenor så et behov for i større grad å kunne personalisere tilbud av produkter til sine kunder. Ønsket var en analytisk motor som vurderer en kunde på individnivå, i form av forventet kjøpsmønster, demografi m.m, for å besørge at riktig produkt presenteres for den aktuelle kunden. AST – Automatiserte Salgsstips er en BI-løsning som baserer seg på bruk av en sanntids analysemotor for å vurdere en kundes tilbøyelighet til å kjøpe de forskjellige produkter som til enhver tid inngår i Telenors portefølje.

 

Share This