Nominer din kandidat til Innsiktsprisen 2022
Tid: 17. november kl. 18:00-20:00
Sted: Rebel, Universitetsgt. 2, Oslo

Nominer din kandidat 
Frist: 3. oktober.

Hvem blir vinneren av BI prisen 2019?
Vi ønsker alle som har implementert en analytics, ML, AI, BI-løsning i Norge velkomne til nominering til årets BI-pris i regi av Dataforeningen faggruppen BI & Analytics.

Hvorfor skal du nominere?
Har du jobbet med en BI eller analytics løsning som har gitt god innsikt eller forretningsverdi, eller en data-basert løsning som er litt annerledes enn hva som er vanlig så ønsker vi å høre fra deg.

Nominasjonsfristen er 18. oktober 2019 så her er det bare å sende inn søknad med en god begrunnelse. Det er mulig å nominere ditt selskap eller andre som har gjort noe spesielt i sin implementering.

Evalueringskriterier
1. Verdibidrag til virksomheten: Hvilken påvirkning har BI/analytics løsningen hatt for virksomheten? Har løsningen gitt noe nyskapende verdi?

2. Bruk av BI/analytics løsningen i virksomheten: Har utnyttelse av tilgjengelig informasjon økt? Har bruken av BI økt og gitt en merverdi for brukerne?

Hvem kan søke?
Alle bedrifter i Norge som har implementert en BI eller analytics løsning er velkomne til å søke. Løsningen som nomineres skal være produksjonssatt og ikke et BI eller analytics produkt.

Prosessen og tidslinjen
Etter nominasjonsperioden vil juryen gjennomgå innkomne søknader og foreta en utvelgelse av finalister. Finalistene får anledning til å presentere sin løsning ved hjelp av en video på 3 – 5 minutter. Videoen skal forklare løsningen og forretningsverdien av den.

Videoene vises under BI-pris eventet 20. november 2019. Alle deltagere vil få anledning til å stemme frem sin kandidat til BI-prisen 2019.

• Frist for innlevering av nominasjonsskjema: Fristen er utsatt til 3. oktober
• Finalistene kontaktes senest 23. oktober
• Frist for finalistene til å levere inn video på 3-5 minutter er 8. november.
• Prisutdeling: Onsdag 20. november kl. 17:30

Nominer din kandidat

Share This