[box type=»info»]Data is not information,
Information is not knowledge,
Knowledge is not understanding,
Understanding is not wisdom.
Cliff Stoll Cary Schubert[/box]

Faggruppens formål er:

 • et ledende fagforum innen Business Intelligence & Information Management
 • en formidler av internasjonal utvikling innen fagfeltet
 • opptatt av å synliggjøre gevinstrealisering ved bruk av Business Intelligence
 • møteplass for erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging

Målgruppe

 • Fagpersoner som jobber med Business Intelligence & Information Management
 • IT-ledere, IT-strateger og dataarkitekter
 • Beslutningstagere fra forretningssiden som skal utnytte og anvende datagrunnlaget
 • Andre med interesse for fagfeltet

Hva gjør vi?

Hvert år arrangerer faggruppen seminarer med internasjonale foredragsholdere, som for eksempel:

 • Business Intelligence og CRM med Mike Ferguson
 • Datakvalitet med Larry English
 • Business Integration med dr. Wolfgang Martin
 • Forretningsanalyse i praksis med Peter Söderström

Hvert semester arrangeres medlemsmøter med aktuelle tema:

 • OLAP, datamining
 • Corporate Performance Management (CPM), Balansert Målstyring, Analytisk CRM
 • System- og dataarkitektur
 • Prosjektgjennomføring og metodikk
 • Metadata
 • Datakvalitet
 • Aktuelle verktøy innenfor området.

I tillegg har faggruppen utarbeidet en sjekkliste for datakvalitet i informasjonssystemer. Faggruppen er en medspiller i store arrangement i Dataforeningen, som Software. Gjennomføringen av aktivitetene skjer i samarbeid med viktige aktører i markedet.

Les mer om faggruppen og tidligere aktiviteter på faggruppens hjemmeside (åpnes i nytt vindu)

Share This