Hovedmeny

Velkommen til IT kontraktsdagen 2018

Internett er en flopp! GDPR og Sky likeså?
De som leste Dagens Næringsliv 20. august 1996, sperret øynene opp da de leste innlegget om hvor naivt det var å tro at internett ville skape en ny hverdag for privatpersoner. IT og internett ville høre hjemme i arbeidslivet, aldri i hjemmet. 22 år etter er virkeligheten en annen. Med internett har personvern fått en plass i alles bevissthet. I 2018 kommer vi ikke utenom GDPR og de konsekvenser dette vil ha for både IT-industrien og kunder. I alle bransjer har den digitale revolusjon vært en kontinuerlig fremgang for alle parter i nærings- og samfunnsliv.

Men er det slutt? Hvordan vil moderne teknologiutnyttelse og krav til stadig effektivisering kunne leve sammen med nye GDPR? Vil man kunne høste de samme gevinster når man samtidig skal forholde seg til strengere krav til personvern? Vil vi akseptere at utvikling av nye it-systemer blir dyrere og tar lenger tid, at forskningsdata om enkeltindivider må skjermes, feks i utvikling av nye legemidler eller operasjonsroboter? Hva om kravene til databehandlere gir økte priser for IT-tjenester? Vil den digitale utviklingen stagnere?

Heldigvis ser vi motsatte trender på andre områder, hvor rettsutviklingen “mykes opp». Det offentlige, med sin innkjøpsmakt, har innsett at store sky-leverandørers standard betingelser også må kunne gjelde for dem. Men hvordan skal disse evalueres i en konkurranse etter anskaffelsesregelverket? Og hvordan kan anskaffelsesformen Innovasjonspartnerskap hjelpe oss til å få bedre IKT-løsninger? Tilslutt skal vi se om den nye avtalen Fleksibel utviklingsavtale gir oss et verktøy til bedre og mer moderne it-anskaffelser.

Dette og mye mer håper vi du får svar på etter IT-kontraktsdagen 2018. IT-kontraktsdagen er ingen flopp.

Se hele programmet her.

 

Tid: 4 sept. 2018
Sted: Thon Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

Arrangør: Faggruppen IT-kontrakter i Dataforeningen

 

 

Programkomiteen

 

Frode Sæter, Forsvaret
Frode er avdelingsdirektør i juridisk avdeling FLO-Stab. Hans hovedarbeidsområde er rettslige spørsmål knyttet til IKT og teknologianskaffelser samt tvisteløsning og immaterialrett.
Frode på Linkedin
Frithjof Frederiksen, Bekk Consulting AS
Frithjof er salgs- og markedsdirektør i Bekk Consulting AS, og jobber til daglig med kommersiell ledelse, forretningsutvikling, større kontraktsforhandlinger og øvrig operativ ledelse.
Frithjof på Linkedin
Haakon Brandtzæg, Capgemini Norge AS
Haakon arbeider som kundeansvarlig i Capgemini Norge AS, og jobber med salg, leveranse og oppfølging av utvalgte kunder, hovedsakelig innen offentlig sektor. 
Haakon på Linkedin

Nils Petter Kristiansen, Sopra Steria AS
Nils Petter er Prosjektdirektør i Sopra Steria og startet opp Sopra Sterias avdeling for AM/AD. Han har siden arbeidet med ledelse av leveringsprosjekter. Dette inkluderer alt fra salg, forhandlinger, levering av forvaltnings- og utviklingsprosjekter og livssyklusansvar for kontraktene.
Nils Petter på Linkedin
Erik Bollestad, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Erik Bollestad er IKT-direktør i DSS. Han har tidligere praktisert som advokat innen IKT-feltet og i tillegg også ledet Kontraktsavdelingen i FLO/IKT.
Erik på Linkedin
Mari Benkow, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen.
Mari har bred erfaring innenfor regelverket om offentlige anskaffelser, alminnelig kontraktsrett og IKT-kontrakter. Benkow har også videreutviklet og forvaltet Statens standardavtaler for IT-anskaffelser på vegne av Difi og har dermed særegent innblikk i en rekke sentrale IKT-relaterte kontraktsklausuler- og problemstillinger.
Mari på Linkedin

Powered by WordPress. Designed by WooThemes