Hovedmeny

Møt foredragsholderne 2018

 

Bjørn Erik Thon, Direktør i Datatilsynet
Bjørn Erik Thon er jurist og forfatter. Siden 2. august 2010 har han vært direktør i Datatilsynet. Han var forbrukerombud fra 2000 til sommeren 2010.
Kristin Lyng, seniorrådgiver i Skatteetaten
Kristin har lang erfaring med IKT-kontrakter, offentlige anskaffelser, personvern (GDPR) og deling av data. Lyng er kategorileder med egen portefølje av IKT-kontrakter for sikkerhet og informasjonsforvaltning i Skatteetaten og delprosjektleder for avtaler i Skatteetatens prosjekt personvernforordning med ansvar for inngåelse av databehandleravtaler.
Kristin på Linkedin
Nina Elise Jørgensen, prosjektleder i Promis 
Nina er prosjektleder for prosjekt personvernforordningen i Skatteetaten og kommer fra PROMIS. Jørgensen har lang erfaring fra prosjektledelse i offentlig sektor, deriblant har hun ledet en rekke komplekse prosjekter grunnet regelendring ved innføring av nye lover/forskrifter.
Nina Elise på Linkedin
Ragna Hanum, Senior Consultant i Sopra Steria
Ragna Hanum jobber med personvern og informasjonssikkerhet på forretningsområdet Business Consulting i Sopra Steria. Med bakgrunn i forvaltningsinformatikk og erfaring fra store digitaliseringsprosjektet i offentlig sektor har Hanum opparbeidet seg en god forståelse for samspillet mellom teknologi og regelverk. Hun har erfaring med hva det vil si å inngå en databehandleravtale for en virksomhet, omsette avtalevilkår i praksis.
Ragna på Linkedin
Peter Lenda, juridisk direktør i Sopra Steria
Peter leder juridisk avdeling i den skandinaviske delen av Sopra Steria. Han har lang og bred erfaring med IT-rettslige problemstillinger og anskaffelser. Erfaringen hans kommer fra både kunde- og leverandørsiden som jurist og advokat.
Peter på Linkedin
Anders Bjønnes, advokat i advokatfirmaet Berngaard Sandbek
Anders Bjønness er tilknyttet fagområdene Offentlige anskaffelser og Teknologi/Media. Han bistår både private virksomheter, statlige etater og kommuner innen fagområdene offentlige anskaffelser, IT-kontrakter, personvern og alminnelig kontrakts- og forretningsjus.

Elin Mathisen, advokat i advokatfimaet Berngaard Sandbek
Elin er ansvarlig for fagområdene offentlige anskaffelser og teknologi-rett i advokatfirmaet Berngaard/Sandbek. Elin har lang og omfattende erfaring med offentlige anskaffelser, IKT-avtaler og generell kontraktsrett. Hun har blant annet jobbet i to store offentlig eide selskaper, og har erfaring med bistand både på kunde- og leverandørsiden.
Elin på Linkedin
  Gunnar Helge Wiik, Seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Gunnar Helge bistår NAVs IT-avdeling med å forberede og gjennomføre anskaffelser, utvikle og implementere nye kontraktsmaler og med innføring og realisering av ny sourcing strategi. Han har over 20 års erfaring med kontraktsforhandlinger og rådgivning ved gjennomføring av anskaffelser. Han har spesielt i de siste 10 årene gjennomført en rekke større anskaffelser av systemutvikling basert på smidig gjennomføringsmodell.
Gunnar Helge på Linkedin
Mari Benkow, advokat i advokatfirmaet Føyen Torkildsen
Mari har bred erfaring innenfor regelverket om offentlige anskaffelser, alminnelig kontraktsrett og IKT-kontrakter. Hun har tidligere bidratt i en rekke sentrale anskaffelsesprosesser i politietaten. Benkow har også videreutviklet og forvaltet Statens standardavtaler for IT-anskaffelser på vegne av Difi og har dermed særegent innblikk i en rekke sentrale IKT-relaterte kontraktsklausuler- og problemstillinger.
Mari på Linkedin
   

Trine Vabog, senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig
Trine har bred erfaring med utarbeidelse, forhandling og forvaltning av store og komplekse IT-kontrakter. Vabog har mange års erfaring fra IT-bransjen på både kunde- og leverandørsiden. Hun deltar i videreutviklingen av IT-kontraktene til Dataforeningen.
Trine på Linkedin

   

Jørgen Petersen, adm. dir i Promis
Jørgen har vært ansvarlig for utviklingen av Dataforeningens kontraktsstandarder, herunder PS2000- avtalene, Skytjenesteavtalen og Fleksibel Utviklingsavtale. Jørgen har over 30 års erfaring i prosjektledelse, kontraktsforhandlinger, kvalitetssikring og rådgivning ved utvikling og innføring av IT-systemer.
Jørgen på Linkedin

Marianne Sigurdsen Schwerdt, Stavanger kommune
Marianne er prosjektleder for innovasjonspartnerskapet i Stavanger kommune. Hun er økonom og liker å ha fokus på fornying, forbedring og effektivisering gjennom innovasjonsprosesser. Hun har mer enn 15 års erfaring fra kommunal sektor.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes