Hovedmeny

Program

 Program
08:30–09:00 Registrering og kaffe
09:00–09:15Velkommen og introduksjon
Erik Bollestad, avdelingsdirektør DSS og styremedlem i Dataforeningens fagstyre for IT-kontrakter, og Jørgen Petersen, adm. dir. i Promis AS og styreleder for Dataforeningens fagstyre for IT-kontrakter
09:15–09:55State of the Union – Hva er status på public cloud i Norden i 2019?
Freddie Rinderud, Senior Advisor, Radar Ecosystem Specialists

Radar beskriver drivkreftene, de viktigste aktørene og deres satsninger i Norden. Vi ser på utbredelse av skyløsninger i både offentlig og privat sektor.
09:55–10:35Hvordan gjøre en god anskaffelse av skyløsninger?
Lena Lundgreen, direktør for offentlig sektor i Microsoft Norge

Hva er de største utfordringene med skyankaffelser? Hva bør man gjøre? Hva bør man ikke gjøre? Lena Lundgreen har bred erfaring med offentlige anskaffelser også av skytjenester. Hun vil innlede med hva som skiller skytjenester fra andre tjenestekjøp, for så å dele erfaringer fra anskaffelser som Microsoft har vært igjennom. Hun kommer med klare anbefalinger om hvordan anskaffe den riktige og gode skytjenesten.
10:35–10:50Kaffepause
10:50–11:30Amazon Web Services (AWS) and Public Procurement
Petra Bergarp, Capture Manager Public Sector and Jonas Améen, Partner Mgr Public Sector, Amazon Web Services Nordics

Buying public cloud is different from traditional IT procurement, especially within the public sector where clients need to work within the framework of public procurement rules, standardized contracts etc. How should public sector organizations go about defining their requirements and tenders in order to get the most out of large public cloud vendors like Amazon? What are the key challenges and learnings for AWS in dealing within the realm of public procurement rules, both in Norway and EU/EEA?
11:30–12:30Lunsj
12:30–13:10Hvilke standardavtaler passer ved kjøp av skytjenester, og hvordan forholder jeg meg til skyleverandørens standardvilkår?
Knut Fiane og Lars Giske, partnere i Føyen Torkildsen

Mange offentlige kunder bommer på valg av standardavtale ved kjøp av skytjenester og ender opp med få tilbud eller tilbud som må avvises. Mange kunder strever også med hvordan standardvilkårene fra de store skytjenesteleverandørene skal innlemmes i avtalen og hvordan man som anskaffende enhet skal forholde seg til disse. Innlegget vil fokusere på fallgruver og mulige løsninger.
13:10–13:50SaaS-anskaffelser i Statens vegvesen – erfaringer fra et kundeperspektiv
Christina Ingrid Dahr, juridisk rådgiver IKT i Statens vegvesen, IKT-avdelingen

Innlegget tar utgangspunkt i premisser som er knyttet til skytjenesteanskaffelser fra kundesiden (her Statens vegvesen) og premisser som settes av skytjenestemarkedet. Det trekkes frem noen vesentlige valg ved kontraktsutformingen med hensyn til risikobildet for å møte markedsbildet og kundens behov. Statens vegvesen deler tilbakemeldinger fra markedet samt erfaringer fra relevante anskaffelsesprosesser.
13:50–14:10Kaffepause
14:10–14:50Det planlagte foredraget måtte gå ut. Ny info kommer snart.
14:50–15:20Helseanalyseplattformens erfaring med anskaffelse av sky
Fredrik Glorvigen, avdelingsdirektør løsningsutvikling, Direktoratet for e-helse og
Trine Vabog, senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS og styremedlem i Dataforeningens fagstyre for IT-kontrakter

Presentasjon av anskaffelsene som er gjennomført så langt for Helseanalyseplattformen, om mulighetene og utfordringene med anskaffelse av sky-tjenester, sett fra et leder- og juristperspektiv.
15:20–15:45Etablering av ny standard for skykontrakter
Erik Bollestad, avdelingsdirektør DSS og styremedlem i Dataforeningens fagstyre for IT-kontrakter og Jørgen Petersen, adm. dir. i Promis AS og styreleder for Dataforeningens fagstyre for IT-kontrakter

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes