Hovedmeny

Programkomite 2018

 

 

Frode Sæter, Forsvaret
Frode er avdelingsdirektør i juridisk avdeling FLO-Stab. Han var tidligere advokat og partner i Advokatfirmaet Haavind AS. Hans hovedarbeidsområde er rettslige spørsmål knyttet til IKT og teknologianskaffelser samt tvisteløsning og immaterialrett. Han var redaktør og bidragsyter til boken «Innføring i telekommunikasjonsrett», og har vært sensor for masteroppgaver i IT-kontrakter ved Universitetet i Oslo (rettsvitenskap).
Frode på Linkedin
Frithjof Frederiksen, Bekk Consulting AS
Frithjof er salgs- og markedsdirektør i Bekk Consulting AS, og jobber til daglig med kommersiell ledelse, forretningsutvikling, større kontraktsforhandlinger og øvrig operativ ledelse. Han er utdannet siviløkonom, og har jobbet i BEKK siden år 2000. Før BEKK jobbet Frithjof i et konsulentselskap i UK og USA i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.
Frithjof på Linkedin
Haakon Brandtzæg, Capgemini Norge AS
Haakon arbeider som kundeansvarlig i Capgemini Norge AS, og jobber med salg, leveranse og oppfølging av utvalgte kunder, hovedsakelig innen offentlig sektor. Tidligere har han også arbeidet med utvikling, prosjektledelse og rådgivning. Haakon har vært en del av Dataforeningens faggruppe for IT-kontrakter i rundt 10 år.
Haakon på Linkedin

Nils Petter Kristiansen, Sopra Steria AS
Nils Petter er Prosjektdirektør i Sopra Steria og startet opp Sopra Sterias avdeling for AM / AD. Han har siden arbeidet med ledelse av leveringsprosjekter. Dette inkluderer alt fra salg, forhandlinger, levering av forvaltnings- og utviklingsprosjekter og livssyklusansvar for kontraktene.
Nils Petter på Linkedin
Erik Bollestad, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Erik Bollestad er IKT-direktør i DSS. Han har tidligere praktisert som advokat innen IKT-feltet og i tillegg også ledet Kontraktsavdelingen i FLO/IKT.
Erik på Linkedin
Mari Benkow, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen.
Mari Benkow har bred erfaring innenfor regelverket om offentlige anskaffelser, alminnelig kontraktsrett og IKT-kontrakter. Hun har tidligere bidratt i en rekke sentrale anskaffelsesprosesser i politietaten. Benkow har også videreutviklet og forvaltet Statens standardavtaler for IT-anskaffelser på vegne av Difi og har dermed særegent innblikk i en rekke sentrale IKT-relaterte kontraktsklausuler- og problemstillinger.
Mari på Linkedin

Powered by WordPress. Designed by WooThemes