Mastering Business Analysis Agility

28-29 mai 2019 – Dataforeningen, Møllergata 24, Oslo
Vi må hele tiden tilpasse oss endringer; endringer i miljøet, i loven, i markedet, i teknologien og endringer i tilgjengelige muligheter. Enhver endring fører til at man må levere nytt eller forbedret programvaresystem, produkt eller tjeneste. Endringene skjer så raskt at vi har rett og slett ikke tid til å få feil resultat og levere feil løsning.

Tid til kursstart:

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Finn riktig problem til din løsning

På dette kurset lærer du hvordan du avdekker det virkelige problemet og leverer den riktige løsningen, – og leverer den raskt.

Du vil blant annet lære:

 • Å identifisere kundesegmentene, og hva som er den virkelige verdien for dem
 • Å ikke bare anta en løsning, men å oppdage det virkelige problemet
 • Å sikre at løsningen løser det rette problemet
 • Å designe mer brukbare løsninger
 • Å benytte story mapping i prosessen
 • Å kombinere forretningsanalyse med fleksibel levering
 • Å skrive bedre tradisjonelle kravspesifikasjoner

Kursspråket er på engelsk.

Hvem er dette kurset for?

Forretningsanalyse er et sett ferdigheter som bør være tilstede i alle utviklingsprosjekter og i arbeidet fra dag til dag i alle virksomheter. Ferdighetene assosieres ofte, men ikke alltid, med stillingstitler som:

 • forretningsanalytiker
 • produkteier
 • medlem i agilt team
 • systemanalytiker
 • kravingeniør (requirements engineer)
 • produkt- eller programleder
 • og lignende titler

Vi ser også at eiere, brukere, kunder og testere har nytte av å lære avanserte teknikker for forretningsanalyse og hvordan de bidrar til virksomheten. 

James Robertson

James Robertson

Consultant, teacher, author, project leader

James Robertson is a consultant, teacher, author, project leader whose deep understanding of business analysis and customer-obsessive techniques has helped teams all over the world.

He is a founder of The Atlantic Systems Guild, a think tank known for its innovative systems engineering techniques.

James is co-author of Mastering the Requirements Process— Getting Requirements Right (2012), and Business Analysis Agility – Solve the real problem. Deliver real value (2018)

Praktisk informasjon

Kursspråket er engelsk. Kurset starter kl 9 og slutter kl 16. Mat og drikke er inkludert i kursavgiften. Prisene under er ikke inkl. mva. 

 • DND medlemspris: Før 1. april 2019: 9.200. Etter 1. april 2019: 9.700.
 • Ikke-medlemmer: Før 1. april 2019: 10.200. Etter 1. april 2019: 10.700.

Prisene inkluderer ikke mva. Melder du deg inn nå, får du medlemspris. 

For å få glede av alle våre medlemsfordeler må du være innmeldt i foreningen. Krysser du av for å melde deg inn og delta til medlemspris registrerer vi deg som medlem i DND. Velkommen inn i Norges største IT-nettverk!

PS, Medlemskapet blir fakturert på separat faktura.

N

Utform gode kravspesifikasjoner

En god kravspesifikasjon skal kunne leses av både brukere og utviklere. Alle må på forhånd forstå hva som skal bli det endelige produktet. På den måten sparer man seg for mange ergrelser, forsinkelser og kostnader underveis. Mer fornøyde brukere og færre endringer etter lansering er også en følge av en god og komplett spesifikasjon.

 • Hvordan finner du de kravene kunden ikke vet at han har?
 • Hvordan vet du at prosjektdeltagerne ikke misforstår hverandre?
 • Hvordan avdekker du hull i kravspesifikasjonen?
N

Erfaringsbasert modell

Volere kravspesifikasjonsmodell er utviklet av James og Suzanne Robertson gjennom mange år med erfaring fra hundrevis av prosjekter. Volere betyr å ville eller ønske, og modellen legger vekt på å beskrive brukerens krav i termer som er forståelige for brukeren, samtidig som det er presist nok til å danne grunnlag for design og test av et softwaresystem. Ved å bruke modellen sparer man seg dermed for misforståelser og uklarheter, og dette bidrar til å lage bedre systemer raskere og billigere. Les mer om modellen på volere.co.uk

N

Konkret prosjekt som kursoppgave

Vi vil lære om ubevisste krav og om å formulere testkriteria slik at vi kan bli enige om hvordan runde formuleringer som ”lett å bruke”, ”stor hastighet” eller ”tilstrekkelig kapasitet” kan testes. Det er mange praktiske øvelser underveis; gjennom kurset arbeider vi med ett konkret prosjekt slik at det er klart hvordan dette skal gjøres i praksis. Teknikkene vi benytter kan overføres til alle miljøer. Disse inkluderer kravspesifikasjoner i Smidige prosjekter.

Mastering Business Agility

28-29 mai 2019 – Dataforeningen, Møllergata 24, Oslo