Slide background

Velkommen til

Dataforeningens landsmøte 2018

27. til 28. april 2018

Radisson Blu Tromsø

DNDs landsmøte 2018 ble arrangert
på Radisson Blu Tromsø

Fredag 27. til lørdag 28. april 2018 i Tromsø

Adresse: Sjøgatan 7 – Veibeskrivelse

I henhold til Den Norske Dataforenings vedtekter skal Landsmøtet avholdes hvert år. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted senest 6 uker i forveien. Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut til delegatene.

På Landsmøtet representeres distriktsforeningene av 6 ganger så mange stemmer som det er distriktsforeninger. Delegatene velges av distriktsforeningenes årsmøter. Delegater fra distriktsforeninger kan ikke være styreleder i distriktsforeningen.

I tillegg disponerer Hovedstyret 3 stemmer som skal tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av hovedstyret. Videre kan Dataforeningens øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett. Se Dataforeningens vedtekter [pdf]

Du finner dokumentasjon her.

Protokoll Landsmøtet 2018

.

Fra Valgreglementet

Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen og må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 15. januar før ordinært landsmøte eller 2 måneder før ekstraordinært landsmøte.   

Valgkomiteen informerer medlemmene gjennom Dataforeningens informasjonskanaler om frist for innsending av forslag til kandidater og at forslag skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om kandidaten(e), samt begrunnelse. Denne kunngjøringen overfor medlemmene bør skje minst en måned før fristens utløp.
.

Program

Fredag 27. april – ildsjelsamling


Tidspunkt
11.00 Foraktivitet 
Vi vurderer å lage/kjøre en DND Alvorlig talt som er fokusert på Dataforeningen og alt som skal skje på landsmøtet. De som er på hotellet kan være med i produksjonen mens de som er på vei kan følge streamingen (også de som ikke skal være med til Tromsø).
12.00 Lunch på hotellet for de som kommer tidlig
–> 13.00 Ankomst og innsjekking
13.00 Velkommen til Tromsø
Eirik Thun, leder DND Midt-Nord og Svein A. Martinsen, lokalavdeling Troms

Åpning av ildsjelsamlingen
Terje Wold, styreleder og Christian Torp, generalsekretær
13.10 IT Begins!
14.40 Pause
15.00 DNDTon/HackaDND Ildsjel 2021 – del 1 – en slags unconference
17.00 DND Fagpriser – presentasjon av kandidater og avstemming
18.30 Aperitiff
19.00 Middag og prisutdelinger på hotellet

.
Lørdag 28. april – ildsjelsamling og landsmøtet


Tidspunkt  
09.00 DNDTon/HackaDND Ildsjel 2021 – del 2 fortsetter
11.30 Lunsj
12.30 Gruppepresentasjon av DNDTon/HackaDND Ildsjel 2021
12.50 Deep Democracy
13.50 Open Space (meld inn temaer her)
14.50 Oppsummering v/Terje Wold
 15.00 Landsmøtet 2018 (styret og valgte delegater)
Open space og diskusjoner fortsetter for øvrige deltakere
17.30 Aperitiff
18.00 Middag på Skarvens kulinariske teater

.

Landsmøte 2018


1. Åpning, dagsorden og saksliste
1.1 Dagsorden
.

 Tidspunkt  Sak nr.  Sak
15.00 1 Dagsorden og saksliste
2 Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett
3 Valg av referent og tellekorps
4 Styrets beretning 2017
5 Regnskap 2017
6 Revisors beretning 2017
7 Distriktsforeningenes beretninger 2017
8 Orientering fra Servicekontoret, Datakortet og DNDs nasjonale råd, utvalg og fora
9 Strategi og mål 2018
10 Styrets rammebudsjett 2018
11 Valg av styre for Dataforeningen

a) Valg av styreleder
b) Valg av styremedlemmer

12 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode
13 Valg av revisor
14 Vedtektsendringer for Dataforeningen
15 Vedtektsendringer i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger
16 Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter
17 Sted og tid for landsmøtet 2019
18 Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene
17:00 Landsmøtet 2018 avsluttes

.

Landsmøtedokumentasjon

.
Landsmøtedokumentasjonen vil bli lagt ut ihht. vedtektene

Terje Wold

Terje Wold

Styreleder Dataforeningen
R. Christian Torp

R. Christian Torp

Generalsekretær
Eirik Thun

Eirik Thun

Vert for Landsmøtet
Styreleder DND Midt-Nord
Svein Martinsen

Svein Martinsen

Vert for Landsmøtet
Leder Lokalavdeling Tromsø
Styremedlem Midt-Nord
Signe Iversen

Signe Iversen

Medansvarlig for Landsmøtet
Eventsjef

Radisson Blue Hotell er landsmøtehotellet og  sted for middagen fredag

Lørdag 28. april spiser vi middagen på Skarvens Kulinariske Teater