Har du lyst å holde en workshop? Frist for å sende inn forslag er 1. desember

Les mer om tema Make Data Smart 2020

 • Lag en kort, fengende tittel som gjør at konferansedeltakerne skal få lyst til å delta! (maks 100 tegn)
 • Denne teksten benyttes i programmet og markedsføring av konferansen. (Maks 300 tegn inkl. mellomrom)
 • Hva vil deltakerne lære? Hvordan har du tenkt at workshopen skal gjennomføres? Skal deltakerne ha med egen PC? Annet?
 • (pptx, ppt, pdf, ppsx, pps, rft, doc, docx)
  Godkjente filtyper: pptx, ppt, pdf, ppsx, pps, rft, doc, docx.
 • Om deg

 • Hvilken beskrivelse av deg som workshopleder ønsker du skal bli gjengitt i programmet til Software? (Maks 600 tegn inkl. mellomrom) Skriv her hvis det er flere foredragsholdere.
 • Kontaktinformasjon

 • Bilde av deg til program og nettside (jpg, jpeg eller png)
  Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png.