Keynotes

Yngvar Ugland

Executive Vice President, NewTechLab | DNB Bank ASA

Andreas Wahl

Fysiker, programleder og vitenskapsformidler kjent fra NRK

Foredragsholdere

Jørn Mjøster

Leder teknologisk innovasjon og arkitektur | Posten Norge

Ole Thoresen

Director Digitalization & Improvements | Aker BioMarine

Yngvar Ugland

Executive Vice President, NewTechLab | DNB Bank ASA