Andreas Wahl

Fysiker, programleder og vitenskapsformidler kjent fra NRK