fbpx

Bransjen vs. akademia: Et første forsøk på å bygge bro

Hvordan ser en datadrevet fremtid ut? Inneholder den bedre tjenester, effektive organisasjoner, et lysere og informert samfunn? Nei, tydeligvis ikke. I flere måneder har jeg lest vitenskapelige publikasjoner som tar for seg digitale platformer, stordata og maskinlæring, samt deres påvirkning på samfunnet.

Målet mitt var å gjennomføre en literature review. Resultatet var imidlertid en smule forvirrende: Selv om mange ser fordeler ved bruken av disse teknologiene, spår akademia en social disaster; et slags George Orwell møter Matrix på speed. Modellbias vil føre til en automatisering og forsterking av diskrimineringen vi ser i dag. Overvåking er allestedsnærværende og retten til privatliv trues. Demokratiet står i fare og vår felles fremtid er lagt i hendene til et fåtall data scientists. Det blir malt et dystopisk bilde fjernt fra alle fine konsulentrapporter en finner på nettet. Foreløpig virker det som om akademia foretrekker å vente til en eventuell katastrofe inntreffer, for så å komme med en god gammeldags «I told you so!». For er det egentlig noen som leser og evner å forstå disse publikasjonene som trykkes i vitenskapelige tidsskrifter?

I mitt foredrag skal jeg forsøke å bygge en slags bro mellom bransjen og akademia. Jeg skal rett og slett konfrontere bransjen med et utvalg publiserte tekster som er eksemplifiserer forskning gjort på smarte teknologier og samfunn. Jeg har plukket ut et knippe av de beste beskyldningene og dystopiene akademia tilbyr. For er det en gruppe mennesker som er spesielt utsatt for kritikk i mitt felt akkurat nå, så er det data scientists og IT-prosjektledere. Men kanskje det er på tide at disse faktisk får høre hva de blir beskyldt for, slik at vi kan unngå denne forespeilte katastrofen?