fbpx

Babelfisk – En open source data og analyse plattform fra Sherpa og DSB

Dataplattform: Skatteetaten gikk for IBM, Aker gikk for egenutviklede Cognite, NAV har ikke bestemt seg. Hvorfor kan Open Source være et godt alternativ? Hør erfaringer fra utviklingen av DSB’s Babelfisk utviklet av Sherpa.

Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap er i full gang med et prosjekt de kaller Kunnskapsbanken. Kunnskapsbanken er arbeidstittelen på en løsning som skal bidra til økt kunnskap på samfunnssikkerhetsfeltet, i første omgang i kampen mot naturfarer. Løsningen skal levere nye kunnskapsprodukter, metodestøtte og teknologistøtte for sammenstilling, tilgjengeliggjøring og publisering av data, samt støtte til analyseprosesser.

Sherpa by ATEA ble i desember 2017 valg som teknologikompetanse-partner på løsningen. Det ble raskt klart at en hovedkomponenet i løsningen ville være en plattform som måtte kunne hente, lagre, sammenstille og analysere store mengder data på et bredt sett med formater. Software-budsjettet var svært begrenset og man valgte derfor å satse på en plattform bestående utelukkende av open source. Gjennom å tilgjengeliggjøre all kildekode i f.eks Git Hub kan plattformen deles med andre offentlige virksomheter med lignende behov.

I dette foredraget vil Sherpa by ATEA ved Teknologisjef Geir Bragstad og BIG Data arkitekt Ken Tore Tallakstad presentere hvilke komponenter løsninger består av, hvorfor nettopp disse komponentene ble valgt og hvordan de ser for seg at denne plattformen kan løse mange av de data-delings problemstillingene det offentlige Norge står overfor.

Hvem passer foredraget for: Ledelse: 30%. Teknisk: 70%.