fbpx

Data til velsignelse og forbannelse

Data er kilden til det meste skulle man tro når man leser om nye forretningsmodeller, AI og alle fremtidens muligheter som står på døren. Data inn gir resultater ut. Semantiske teknologier som har eksistert i mange år er igjen i vinden og danner grunnlaget for å lage fleksible og fantastiske brukeropplevelser. Men med mengden data, hvilke er de rette? Hva skaper gode data du kan stole på og hva må man ha styr på i organisasjonen og i de tekniske løsningene? Hvordan bruker vi data til å gjøre verden til et bedre sted for folk?

Du vil sitte igjen med en bedre forståelse av verdien av data og viktigheten av at hele organisasjonen forstår informasjon som et felles gode og som et fundament for god utnyttelse av teknologi. Kunnskapsgrafer gir enorme forretningsmuligheter, men organisatorisk samarbeid mellom fagdisipliner innen tech, språk, jus mm må samarbeide for å forvalte og bruke data for å skape løsninger som også styrker tilliten i samfunnet og til det offentlige.