fbpx

How NOT to design data-driven solutions in the cloud

Thomas ønsker å vise noen «lessons learned», fra å utvikle datadrevne løsninger i skyen. Dette er viktig for å hjelpe andre å lære av feil som jeg har vært med på.

Med større og større fokus på å bli «datadrevne» og å skape verdi ut fra data, er det flere potensielle fallgruver som kan medføre store kostnader på både kort og lang sikt. Dette kan være infrastrukturkostnader, teknisk gjeld, vedlikeholds- og utviklingskostnader. I dette foredraget vil jeg presentere de viktigste punktene jeg har identifisert for å redusere risikoen for å slike kostnader.

Teknisk: 70%.  Ledelse: 30%.