fbpx

Master Data Management forutsetning for digitalisering

For virksomheter med multi-kanal/produkt strategi er det en utfordring å opprettholde god datakvalitet på kunde, produkt og avtaledata på tvers av virksomheten. God datakvalitet på disse dataene samt relasjonen mellom disse (hvilken kunde har kjøpt hvilket produkt til hvilken pris) er en forutsetning for digitalisering.

I de fleste bransjer pågår det en omfattende digitalisering av tjenester og produkter. En digital tjeneste forutsetter at du kan gjenkjenne kunden ved innlogging, slik at kunden får presentert sine personlige data som navn, adresse, telefonnummer og epost riktig. Feil i Master Data om kunde skaper usikkerhet, og kan i verste fall føre til at kunden velger en annen leverandør, som i dag bare er tastetrykk unna.
Kunden har gjerne kjøpt tjenester fra ditt firma tidligere. En korrekt presentasjon av hvilke produkter/tjenester dette er for kunden skaper trygghet og øker sjansen for at kunden benytter flere av dine produkter/tjenester. Dersom en i tillegg kan anbefale riktig produkt for kunden vil kundens kjøpelyst øke ytterligere. En forutsetning for dette er riktige masterdata om tjenester og produkter, samt riktig kobling mellom kunde og tjeneste/produkt.
Multidimensjonal master data management handler nettopp om dette: modellere og lagre forskjellige master data domener som kunder, produkter, tjenester og leverandører, med relasjoner mellom disse, i samme løsning med god datakvalitet. Digitale tjenester kan så bygges på toppen av denne løsningen med et felles kvalitetssikret datagrunnlag.