fbpx

Nye perspektiv på smarte data

At data er den nye oljen er vi enige om, men akkurat som med oljen trenger vi litt tid på finne den mest effektive måten å bruke den på. For noe har ikke endret seg… Shit in, er fortsatt Shit out og vi har eventyrlige mengder data i alle slags formater og i alle slags fagsystemer spredd både innenfor og utenfor eget selskap.

I dette foredraget vil du få inspirasjon til hvordan du kan jobbe med dataene dine som et levende beslutningsgrunnlag på tvers av alle datakilder – med perspektiver i både tid og rom. Du vil få høre hvordan visualisering og tilgang til data og informasjon i sanntid gir forståelse og beslutningsstøtte på tvers av fag, seksjoner og avdelinger. Og om Digitale tvillinger, maskinlæring i praksis, prediktivt vedlikehold eller noe så enkelt som å forstå eller planlegge handlinger gjennom analyse av mønstre i informasjon over tid.

Engasjert teknolog og foredragsholder som ivrer etter å påvirke offentlig og privat virksomhet til å se helhet i sin egen organisasjon, til å tenke datastrategi, dele data og forstå mulighetene i dagens teknologi uten å utfordre GDPR. Hun opplever at markedet har for stor «funksjonskåthet» og at målet fort kan forsvinne fordi vi blir blendet av noe spennende og nytt som egentlig ikke drar oss i riktig retning.

Hvem passer foredraget for: Ledelse: 70%. Teknisk: 30%.