fbpx

PAI – AI for Pensjonsprossessen

Statens Pensjonskasse (SPK) har store mengder data og skal forvalte et komplekst regelverk, noe som leder til en kompleks saksbehandling. Med over 1 million medlemmer  vil effektivisering av saksgangen kunne gi store gevinster.

Hvordan kan AI brukes for å forbedre dette?  Vi har undersøkt bruk av ML/AI for å:

Skaffe innsikt i datamengden og hvordan de forskjellige prosessene i SPK henger sammen med datamengden

Populere nye saker med læring fra gamle saker. Hva sier historiske data om hvor lang tid en ny sak vil ta? Hva vil sakens utfall bli predikert til?

Forbedret kontroll av saker, der sannsynligheten for å finne feilbehandlede saker kan økes.

Vi ønsker å gi innsikt i vår reise for å undersøke disse punktene, og hva vi har lært. Utfordringer med data, hva som har fungert og hva som ikke har det.

Effektivisering av saksbehandlingen kan gi store gevinster for staten, og for SPK vil det føre til at flere kunder får riktig pensjon til rett tid.

Dette arbeidet vil også kunne ha overføringsverdi til andre statlige etater, da staten Norge har mange instanser der saksbehandling er en betydelig del av hverdagen.

Foredraget passer for: Teknisk: 70%. Ledelse: 30%.