fbpx

Sensorer erstatter spenningskontrollører – bedre og tryggere undersøkelser av norsk strømnett

Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet i Norge, og nettet består at mange enkeltkomponenter. Ved alder, overbelastning eller slitasje vil komponentene gradvis svikte. For å avdekke svekkelser i komponentene gjennomføres det i dag regelmessige manuelle kontroller av komponentene i kraftnettet. Dette tar mange årsverk og innebærer en HMS-risiko for kontrollørene. Foredraget vil fortelle om et pilot-prosjekt for å automatisere slike kontroller ved smart bruk av sensordata. Ved å gjennomføre dette prosjektet kan Statnett spare tid, redusere HMS-risiko og øke påliteligheten i strømnettet.

Foredraget vil forklare hvilke erfaringer vi har gjort oss underveis. Vi vil gi et eksempel på hvordan man kan få til gode resultater ved bruk av tradisjonelle BI-verktøy, datavarehus og sensordata.

Foredraget passer for: Teknisk: 50%. Ledelse: 50%