fbpx
Spor 01: Make

Spor 01: Make

Hvorfor er mangfold essensielt i teknologi?

Det har skjedd mer innenfor teknologiens verden i løpet av de siste 20 årene sammenlignet med hele menneskets historie. Teknologi har totalt forandret måten vi lever, jobber og kommuniserer. Utviklingen går bare raskere og raskere og vi kan knapt se for oss hvordan verden vil se ut tjue år fra nå. Men til tross for […]

READ MORE

Orden i kaoset: Hvordan datakontekst fremmer oppfinnsomheten

Hvis det hadde vært like enkelt å lage en nyttig industriell applikasjon, som det er å lage en Android-app, så ville vi hatt høyere produksjon, lavere utslipp og en tryggere industri. Vi beskriver med eksempler hva status for industrielle data og digitalisering i 2019, hva datafrigjøring og kontekstualisering er og hvorfor det er viktig. Vi […]

READ MORE

Innovativ IoT-sporing i Posten

Bruk av innovativ teknologi i kombinasjon med 22 000 pakkebur skaper til tider hodebry for Posten og Bring. Det er i slike spesialdesignede bur at pakkene dine fraktes fra postterminalene og ut til Post i Butikk. Problemet er at Posten ikke har nok tomme bur tilgjengelig på enkelte terminaler til rett tid. Kan sporing av […]

READ MORE

Det er så sykt urettferdig!

Maskinlæring benyttes ofte for å ta beslutninger eller veilede beslutningstakere. Samtidig blir det fra stadig flere hold uttrykt bekymring for at utviklere utilsiktet bygger inn bias som kan forsterke uønskede skjevheter mellom sosiale grupper, og i verste fall føre til ulovlig diskriminering. Med innføringen av GDPR er krav til etisk og ansvarlig bruk av AI […]

READ MORE

Building a kingdom for our data

DNB is building a cutting edge kingdom in the cloud to make our data reveal its deepest secrets to the benefit of our customers and ourselves. People, algorithms and data looking for the coolest place to live right now should drop by! Data needs to feel at home. This is a place where they meet […]

READ MORE

Disrupting Tradition – Proven Keys for Digital Transformation and Innovation

Accelerating speed of technological advancement, societal change and growth of global competition has disrupted ‘business as usual’. The question is no longer Why Change but How to Adapt your business model, solutions, organization and leadership style for success in the future. During this inspiring session, Jennifer Vessels will share a Silicon Valley to Norway view […]

READ MORE

Recommendation engines for websites that shouldn’t invest in recommendation engines

Where there is data, there is value. Understand what questions your data can answer, and you’ll find gold in your opportunity space. Machine Learning and advaned analytics solutions are usually within reach, you just have to ask the right questions. The tale of a Norwegian brewery who wanted a recommendation engine for their online sales […]

READ MORE

From proof of concept to container applications delivering online predictions as streaming data

This talk will show you how we deployed our machine learning models as container applications, and the most important takeaways from the process. Statnett is the operator of the electrical transmission grid in Norway. One of the responsibilities of the balancing operators in Statnett is maintaining balance between power consumption and power production. In order […]

READ MORE

Analyse inntar Nettbransjen

Agder Energi Nett samler daglig inn over 100 millioner unike måleverdier – som følge av installasjon av smarte målere hos kunder og i distribusjonspunkter i strømnettet. Dette er en real vitamininnsprøytning for digital transformasjon, som setter Agder Energi Nett i stand til å realisere uante gevinster. I praksis er dette den største endringen i nettbransjen […]

READ MORE

Thermal predictions – an environmental ML success story

Using deep learning and weather data we have succeeded in calculating days ahead the power a thermal power plant needs to produce. This has allowed calculating and optimizing the use of supplementary fuel leading to a reduction in overall use of expensive oil burners. I want to show how that machine learning is locally applicable, […]

READ MORE

Bruk av ML for riktig bemanning i sikkerhetskontrollen

Presentasjonen handler om reisen fra en problemstilling til en produksjonssatt ML-modell. Den vil ta for seg forretningsaspektet, og teknologien vi valgte for å løse business caset. Målet er å formidle kompleksiteten og fallgruvene Avinor møtte ved å utvikle og forvalte en ML-modell. Selve initiativet startet med at Avinor ønsket å gjøre bedre avrop på bemanning […]

READ MORE

PAI – AI for Pensjonsprossessen

Statens Pensjonskasse (SPK) har store mengder data og skal forvalte et komplekst regelverk, noe som leder til en kompleks saksbehandling. Med over 1 million medlemmer  vil effektivisering av saksgangen kunne gi store gevinster. Hvordan kan AI brukes for å forbedre dette?  Vi har undersøkt bruk av ML/AI for å: Skaffe innsikt i datamengden og hvordan de […]

READ MORE

Mindre rutinearbeid med maskinlæring – automatisk deteksjon av hvitvasking

Globalt svindles det hvert år trolig for flere billioner amerikanske dollar bare gjennom hvitvasking. Dagens systemer for å forsøke å avdekke hvitvasking består i stor grad av regelbaserte alarmsystemer, etterfulgt av en møysommelig manuell analyse av alarmene. Dagens framgangsmåte er arbeidskrevende og ikke optimal for å avdekke nye hvitvaskingsmønstre. Med maskinlæring, gode data og skreddersøm […]

READ MORE

Bransjen vs. akademia: Et første forsøk på å bygge bro

Hvordan ser en datadrevet fremtid ut? Inneholder den bedre tjenester, effektive organisasjoner, et lysere og informert samfunn? Nei, tydeligvis ikke. I flere måneder har jeg lest vitenskapelige publikasjoner som tar for seg digitale platformer, stordata og maskinlæring, samt deres påvirkning på samfunnet. Målet mitt var å gjennomføre en literature review. Resultatet var imidlertid en smule […]

READ MORE