fbpx
Spor 3: SMART

Spor 3: SMART

Hvorfor er mangfold essensielt i teknologi?

Det har skjedd mer innenfor teknologiens verden i løpet av de siste 20 årene sammenlignet med hele menneskets historie. Teknologi har totalt forandret måten vi lever, jobber og kommuniserer. Utviklingen går bare raskere og raskere og vi kan knapt se for oss hvordan verden vil se ut tjue år fra nå. Men til tross for […]

READ MORE

Orden i kaoset: Hvordan datakontekst fremmer oppfinnsomheten

Hvis det hadde vært like enkelt å lage en nyttig industriell applikasjon, som det er å lage en Android-app, så ville vi hatt høyere produksjon, lavere utslipp og en tryggere industri. Vi beskriver med eksempler hva status for industrielle data og digitalisering i 2019, hva datafrigjøring og kontekstualisering er og hvorfor det er viktig. Vi […]

READ MORE

Innovativ IoT-sporing i Posten

Bruk av innovativ teknologi i kombinasjon med 22 000 pakkebur skaper til tider hodebry for Posten og Bring. Det er i slike spesialdesignede bur at pakkene dine fraktes fra postterminalene og ut til Post i Butikk. Problemet er at Posten ikke har nok tomme bur tilgjengelig på enkelte terminaler til rett tid. Kan sporing av […]

READ MORE

Predictive Maintenance at Telia Norge

How we are using data and modelling to better predict when alarms will occur at our base stations, so we can take preventative actions instead of reactive actions. A walk through on our plan, what has been done so far and what do we intend to do moving forward. What kind of data are we […]

READ MORE

Nye perspektiv på smarte data

At data er den nye oljen er vi enige om, men akkurat som med oljen trenger vi litt tid på finne den mest effektive måten å bruke den på. For noe har ikke endret seg… Shit in, er fortsatt Shit out og vi har eventyrlige mengder data i alle slags formater og i alle slags […]

READ MORE

Hvordan gjøre dataen smart? Fremtidens BAE næring

Teknologien er på rasende fart inn i samfunnet, hvordan skal vi i bygg og eiendomsbransjen tilrettelegge for maksimal utnyttelse og verdiskaping. Forklare eksponentiell vekst og hva som kommer de neste årene som følge av eksponentiell informasjonsteknologisk vekst Modell som sammenfatter alle nye teknologier og teknologiske begreper inn under setningen; IoT genererer Big Data som analyseres […]

READ MORE

Smart styring av kjøretøyflåter i det norske veinettet

Foredraget handler om et system for å «takte» tungtrafikk gjennom deler av det norske veinettet der det eksisterer flaskehalser slik at kjøretøy ikke kan møtes. Dette kan dreie seg om bruer, tunneler, smale veistrekk osv. Systemet sporer kjøretøyene via GPS med mobil som plattform. En skyapplikasjon predikerer fremtidig posisjon og beregner og allokerer fartsjusteringer til […]

READ MORE

Digitalisering: Praktiske eksempler på bruk av ML i DNV GL

Gjennom praktiske eksempler deler DNV GL erfaringer om hvordan de har lykkes å lage og integrere ML både i interne og kunderettede systemer, samt hvordan de sørger for at ML-applikasjoner i produksjon beholder tillit og kvalitet over tid. DNV GL har levert mange ML-løsninger som i dag er en del av DNV GLs fagsystemer. Foredraget […]

READ MORE

Have a blind DATE with DNV GL – Maskin-lært ekspert-matching og ytelses-basert prosess-forbedring

Vi viser hvordan maskin-lært «intelligens» formidler Direkte Aksess til våre Tekniske Eksperter (DATE). Tjenesten besvarer raskt 50.000 henvendelser årlig om ~650 temaer som bidrar til trygg, bærekraftig og økonomisk seilas for 12.000 skip på verdens elver og hav. Intelligensen gir effektivitet og etterrettelighet, men er ikke perfekt. Derfor fokuserer vi på ytelse, transparens og risiko […]

READ MORE

Kunden i sentrum med skyteknologi

70 millioner togreiser, 125 millioner bussreiser – slikt blir det kunder av! Vy har sammen med EY bygget en moderne dataplattform i AWS, og deler av sine erfaringer. Deres ambisiøse mobilitetsagenda må gjenspeiles i valg av arkitektur og data. Vi gir dere et innblikk i hvordan forretningskrav og kundeforventninger kan konverteres til løsning. Med på […]

READ MORE

NLU – Hvordan forstå bablende mennesker

Å forstå menneskelig språk er noe av det vanskeligste en robot gjør. Når det er korte og frittstående spørsmål som skal håndteres, er det forholdsvis enkelt. Men hvordan går roboten frem for å håndtere lengre tekst og å forstå kontekst? Foredraget vil gi et innblikk i hvordan Natural language understanding fungerer, hvordan det brukes og […]

READ MORE

Maskinlæring på store sensordata for å redusere forsinkelser i norsk jernbane

Lyst til å lære om hvordan Bane NOR utnytter maskinlæring og stream analytics på virkelig store sensordata, for å redusere feil og forsinkelser i den norske jernbanen? Bane NOR har som mål at norsk jernbane skal bli Europa sikreste og mest punktlige. Et mer effektivt vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen står helt sentralt i å nå dette […]

READ MORE

Bransjen vs. akademia: Et første forsøk på å bygge bro

Hvordan ser en datadrevet fremtid ut? Inneholder den bedre tjenester, effektive organisasjoner, et lysere og informert samfunn? Nei, tydeligvis ikke. I flere måneder har jeg lest vitenskapelige publikasjoner som tar for seg digitale platformer, stordata og maskinlæring, samt deres påvirkning på samfunnet. Målet mitt var å gjennomføre en literature review. Resultatet var imidlertid en smule […]

READ MORE