fbpx
Spor 04 Again

Spor 04 Again

Hvorfor er mangfold essensielt i teknologi?

Det har skjedd mer innenfor teknologiens verden i løpet av de siste 20 årene sammenlignet med hele menneskets historie. Teknologi har totalt forandret måten vi lever, jobber og kommuniserer. Utviklingen går bare raskere og raskere og vi kan knapt se for oss hvordan verden vil se ut tjue år fra nå. Men til tross for […]

READ MORE

Orden i kaoset: Hvordan datakontekst fremmer oppfinnsomheten

Hvis det hadde vært like enkelt å lage en nyttig industriell applikasjon, som det er å lage en Android-app, så ville vi hatt høyere produksjon, lavere utslipp og en tryggere industri. Vi beskriver med eksempler hva status for industrielle data og digitalisering i 2019, hva datafrigjøring og kontekstualisering er og hvorfor det er viktig. Vi […]

READ MORE

Innovativ IoT-sporing i Posten

Bruk av innovativ teknologi i kombinasjon med 22 000 pakkebur skaper til tider hodebry for Posten og Bring. Det er i slike spesialdesignede bur at pakkene dine fraktes fra postterminalene og ut til Post i Butikk. Problemet er at Posten ikke har nok tomme bur tilgjengelig på enkelte terminaler til rett tid. Kan sporing av […]

READ MORE

Data lakes og DVH, arkitekturer for data og analyse i skyen

Organisasjoner som i dag ønsker å velge fremtidig arkitektur for dataanalyse i skyen blir ofte møtt med silobaserte anvendelsesområder fra enten virksomhetsrapportering eller avansert analyse. Det er mange arkitekturer å velge mellom, som kan gjøre valgene vanskelige, føre til feilinvesteringer og at forventninger fra brukerne ikke innfris.  I tillegg har mange av verktøyene for dataintegrasjon […]

READ MORE

Fueling Artificial Intelligence & Machine Learning with Data

Innovative use of Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML) can transform your business through compelling new products and customer experiences. However, your AI/ML algorithms are only as good as the data that fuels them. Is your data AL/ML ready? Or is it a bottleneck holding back your AI/ML success? In this session you will learn: […]

READ MORE

Eureka – Den digitale laben – Anomaly Detection

Jeg skal gi et lite innblikk i Aker sin digitale satsning og snakke litt om hvordan vi jobber og er organisert i den digitale laben. Deretter skal jeg fortelle om usecaset min squad jobber med i samarbeid med Baker Hughes General Electric. «Make a market solution for an Anomaly Detection system for rotating equipment» Eureka […]

READ MORE

How not to get fired by your own AI

The world is changing, and so must you, or do you? As AI’s are becoming a more common part of society, some of us want to know if we will have a job tomorrow. I’ll tell you who will. Will AI really change everything and are we really being replaced by machines? Let’s have a […]

READ MORE

Blow stuff up and change the game –
Showcasing brilliant innovations using exponential technologies and data

How the approach to exponential techologies need to change in order to drive innovation. This combined with live demos in the area of AI, ML, Vision recognition, Drone innovation, Block Chain etc. Several use cases showing how technologies have been used to create real solutions to real issues using machine learning, AI, visual recognition and […]

READ MORE

The creators of Doom have evolved:
Learn how they use data engineering and machine learning to improve the gaming experience

We had a data warehouse and a data lake that were very disparate. How do we take that noise and transform it into something useful? Pentaho was the glue that made our data scientists more efficient. Key Takeaways ZeniMax chose solutions from Amazon Redshift, Cloudera and Hitachi Vantara’s Pentaho software to gather data from mysql, […]

READ MORE

Dokumentklassifisering ved hjelp av maskinlæring

Har du noen gang mistet oversikten over alle dine dokumenter? Eller irritert deg over alle mappene du roter deg vill i? Kom å hør hvordan vi gjør språkprosessering i Python for å klassifisere dokumenter for kunden vår. Vi jobber til daglig med topic modelling for å klassifisere dokumenter med hvilke tema de omhandler. Dette gjøres […]

READ MORE

Sensorer erstatter spenningskontrollører – bedre og tryggere undersøkelser av norsk strømnett

Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet i Norge, og nettet består at mange enkeltkomponenter. Ved alder, overbelastning eller slitasje vil komponentene gradvis svikte. For å avdekke svekkelser i komponentene gjennomføres det i dag regelmessige manuelle kontroller av komponentene i kraftnettet. Dette tar mange årsverk og innebærer en HMS-risiko for kontrollørene. Foredraget vil fortelle […]

READ MORE

Babelfisk – En open source data og analyse plattform fra Sherpa og DSB

Dataplattform: Skatteetaten gikk for IBM, Aker gikk for egenutviklede Cognite, NAV har ikke bestemt seg. Hvorfor kan Open Source være et godt alternativ? Hør erfaringer fra utviklingen av DSB’s Babelfisk utviklet av Sherpa. Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap er i full gang med et prosjekt de kaller Kunnskapsbanken. Kunnskapsbanken er arbeidstittelen på en løsning som […]

READ MORE

Autonomous Learning system with Deep Reinforcement Learning

Self-Learning Systems enable highest level of automation and flexibility Self-learning algorithms develop successful solutions for highly complex tasks without any human guidance or prior expert knowledge. This is a huge step towards real Artificial Intelligence. With the help of self-learning algorithms challenging situations can become very simple. All you need to know is what you […]

READ MORE

Bransjen vs. akademia: Et første forsøk på å bygge bro

Hvordan ser en datadrevet fremtid ut? Inneholder den bedre tjenester, effektive organisasjoner, et lysere og informert samfunn? Nei, tydeligvis ikke. I flere måneder har jeg lest vitenskapelige publikasjoner som tar for seg digitale platformer, stordata og maskinlæring, samt deres påvirkning på samfunnet. Målet mitt var å gjennomføre en literature review. Resultatet var imidlertid en smule […]

READ MORE