Ønsker du å bli partner?

Partnerpakke:
• Reklame roll-ups på scenen til hvert spor
• Stand
• Logo på konferansen webside

• Logo på markedsføringsmateriell

Ta kontakt med Silje Endsjø silje@dnd.no