Top Menu

NorHIT, Norsk Helse-IT, ble etablert 16. desember 2011 og er Den Norske Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren. NorHIT drives av et styre som har representanter fra hele Helse-Norge, både leverandørsiden, helsesektoren, forskning og næringsliv.

NorHIT er en uavhengig og nøytral arena for personer som har interesse for IKT i helsesektoren.

NorHIT skal:

  • Skape arenaer for å utveksle informasjon, erfaring og kunnskap ved blant annet webinarer, studieturer og konferanser m.m.
  • Være en paraplyorganisasjon for lokale eHelse-faggrupper tilknyttet Den Norske Dataforening
  • Forvalte internasjonalt samarbeid gjennom tilslutning til European Federation for Medical Inoformatics (EMFI) og International Medical Informatics Assosiation (IMIA) samt utnevne norske representanter til disse organene.
  • Bidra til utvikling og spredning av kunnskap og erfaringer om IT i helsesektoren.
  • Være en instans både myndigheter, forvaltningsorganer og relevante organisasjoner lytter til i spørsmål relatert til IT i helsesektoren.

NorHIT søker nye styremedlemmer

Som medlem i styret får du:

Hva forventes av deg?

  • bidra til å generere aktivitet (medlemsmøter, konferanser, studiebesøk etc)
  • bistå med opprettelse av lokale faggrupper. DND har i dag to lokale faggrupper, i Oslo og i Bergen. Det planlegges nå flere, blant annet i Trondheim og Innlandet (Hedmark/Oppland)
  • delta på 75% av styremøtene
  • friske meninger og ideer

De fleste styremøtene foregår på Skype, men en gang i året møtes vi til et produktivt og hyggelig heldagsmøte på Gardermoen!
Høres det interessant ut?
Send noen ord om deg selv med en begrunnelse for hvorfor du er rett person for NorHIT til elisabeth.kras@dataforeningen.no

 

Interessert i hva som skjer internasjonalt?
Sjekk ut vår oversikt over aktuelle linker og publikasjoner!