Top Menu

NorHIT, Norsk Helse-IT, ble etablert 16. desember 2011 og er Den norske dataforenings nasjonale forum for IT i helsesektoren. NorHIT drives av et styre som har representanter fra hele Helse-Norge, både leverandørsiden, helsesektoren, forskning og næringsliv.

NorHIT er en uavhengig og nøytral arena for personer som har interesse for IKT i helsesektoren.

NorHIT skal:

Sektormedlemskap HELSE