Top Menu

Aktuelle lenker

Her er en oversikt over relevante sider og publikasjoner som kan være av interesse.

Nasjonalt:

Rapport fra undersøkelsen «Elektronisk Pasientjournal – Sykepleieres erfaringer» av Anne Moen og Elisabeth Østensen, UiO.

eHelse Direktoratet (f.o.m. 1. januar) er en samlet inngangsport og informasjonskanal som skal understøtte utviklingen innen e-helse i Norge. Her finner man informasjon om EPJ, meldingsutveksling, informasjonsstrukturering m.m.

Internasjonalt:

IMIA Yearbook kommer årlig og består av en samling artikler og oppsummeringer av viktige bidrag til kunnskapsutvikling innen helseinformatikk internasjonalt. Det er International Medical Informatics Association som er utgiver av samlingen.

EUROPEAN JOURNAL FOR BIOMEDICAL INFORMATICS, offisiell publikasjon fra European Federation of Medical Informatics (EFMI) som samler publiserte forskningartikler. Publiserer to ganger i året

Biomed Central Medical Informatics and Decision Making   er en elektronisk tidsskrift om helseinformatikk åpen og gratis for alle. Det er løpende publisering og forfattere oppfordres til å legge ut materiale, rådata og hjelpemidler slik at det kan komme andre til nytte.

JAMIA – Journal of American Medical Informatics Association. Klassisk amerikansk tidsskrift om helseinformatikk adoptert av British Medical Journal. Alle i Norge har gratis tilgang til fulltekstartikler via Helsebiblioteket.

HL7 Health Level 7 er et Amerikansk standardiseringsorgan med stor internasjonal innflytelse og kontaktflate. Organisasjonen har en rekke standarder bl.a. innen pasientjournalinformasjon (RIM og vocabulary), funksjonalitet i EPJ (EMRAM), beslutningsstøtteregler (GELLO) og meldingsutveksling (HL7).  HL7 v2.x er trolig verdens mest utbredte meldingsformat, og HL7 jobber nå med versjon 3.

OpenEHR  er et europeisk intitiativ for å standardisere innholdet i pasientjournaler. Initiativet bygger på arketype-metodikken, og har bygget opp en anselig samling av arketyper innen medisin (eks. blodtrykk, puls, vekt, diagnose, mfl.). De tilbyr gode gratisverktøy for å bygge opp og vedlikeholde nasjonale samlinger av arketyper, men prøver å samle mest mulig i en internasjonal samling. Metodikken ble prøvd ut med gode resultater i tiltak 41 Arketyper og terminologibinding i Nasjonal IKT i 2011.

 

Synes du det er noe som mangler? Tips oss ved å sende en mail til norhit@dnd.no