Top Menu

Internasjonalt samarbeid

NorHIT har videreført tidligere Forum for databehandling i helsesektoren – FDH – og Norges engasjement i EFMI, European Federation of Medical Informatics IMIA, og International Medical Informatics Association.

Deltagelse i de internasjonale organisasjonene sikrer at Norge er synlige og aktive i utviklingen av helse og IKT utenfor Norges grenser.

Dataforeningen er medlem av disse organisasjonene, og er du DND-medlem kan du delta på event i regi av IMIA og EFMi til medlemsrabatt.

European Federation for Medical Informatics:

efmi-sm[1]EFMI, har et europeisk fokus. Medlemmer knyttet til NorHIT og Den Norske Dataforening kan engasjere seg i ulike arbeidsgrupper eller fokusgrupper der sentrale problemstillinger innen eHealth og health informatics på europeisk nivå settes på dagsorden. Det arrangeres årlige konferanser. Les mer om EFMI 

NorHITs representant inn i EFMI: Anne Moen (President)

 

International Medical Informatics Association
IMIA_logoIMIA har et internasjonalt fokus. Også her kan medlemmer knyttet til NorHIT og Den Norske Dataforening engasjere seg i ulike arbeidsgrupper eller fokusgrupper der sentrale problemstillinger innen eHealth og health informatics på internasjonalt nivå settes på dagsorden. IMIA arrangerer verdenskonferanse hvert 2. år. IMIA setter også sammen IMIA yearbook. En Yearbook inneholder en tematisk samling og oppsummering innen de områdene der det har mest diskutert internasjonalt det siste året. Les mer om IMIA

NorHITs representant inn i IMIA: Petter Hurlen (Sekretær)

International Medical Informatics Association – Nursing Informatic

IMIA-NI_logoIMIA-NI er IMIA sin egen gruppe rettet mot sykepleie informatikk. Forumet fokuserer på å fremme kunnskapsutvikling, forskning og erfaringsutveksling innen sykepleie, informatikk og IT.

NorHITs representant inn i IMIA-NI: Elin Børøsund

Som medlem i Den Norske Dataforening får du tilgang på IMIA Yearbook og kan delta på EFMI og IMIA sine konferanser og møter til spesialpris  (Velg EFMI/IMIA medlem)