Top Menu

Styremedlemmer

3535b6b[1] Styreleder
Jannie M. de Grijs

Jannie er utdannet innen IT (Systems engineering) og økonomi/ledelse fra Norge og Storbritannia. Hun har en MBA fra University of Sunderland med spesialiseringen ’Management of IT’. Jannie har over 20 års erfaring fra IT-sektoren, de siste 10 årene med fokus på prosjekter i helsesektoren. Jannie har bakgrunn som seniorrådgiver og prosjektleder i Helsedirektoratet, EVRY og Atkins, men er nå ansatt EY SKYE.

Verv: Leder i NorHIT
Styremedlem i Faggruppen Helse og IKT, Den norske dataforening. Representant i International Medical Informatics Association, IMIA.

Jannie på LinkedIn
janniedegrijs@hotmail.com

353ebe2[1]

Anne Moen 

Anne er til daglig professor ved Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo.
Hun har tidligere vært styreleder i FDH (forum for Databehandling i Helsesektoren) og styreleder for NorHIT.

Verv: Past President i European Federation for Medical Informatics (EFMI)
Norges representant i IMIAs internasjonale helseinformasjonsakademi

Anne på LinkedIn
anne.moen@medisin.uio.no

Roger Schäffer Roger Schäffer

Roger er IT-direktør for avdeling for IT og eHelse i Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Interessefelt er ledelse, IT-styring, innovasjon og virksomhetsarkitektur, og han har bakgrunn som mangeårig IT-leder i ulike deler av helsetjenesten.Verv: Styreleder i DND SørØst, styremedlem i DND Hovedstyret, styremedlem i Drøbak Montessori stiftelse

Roger på LinkedIn
roger.schaeffer@fhi.no

  Ellen A Andreassen Jaatun

Ellen er ØNH lege med PhD innenfor teknologi og medisin. Har et tett samarbeid med Skottlands statlige organ for digitalisering av helse, og samarbeid i Norge med innovasjonsprosjekter innenfor helse med SINTEF/ NTNU i forhold til hørselshelsetjeneste og andre prosjekter i grenseland mellom teknologi og helse.
Hun er involvert i eHelsegrupper lokalt igjennom helseplattformen og nasjonalt igjennom EPJ gruppe via Legeforeningen.Ellen har drevet forskning i feltet siden 2010 og bidratt som general chair og program chair for eget workshop samt internasjonale workshops ( PAHI og ICTH) og har publisert noen artikler innenfor feltet. Har også vært guest editor for Journal of Personal and Ubiquitous Computing.

Verv: Leder av faggruppen Ehelse, DND MidtNord
Medlem av komiteen for eHelsekonferansen

Ellen på LinkedIn
ellen.jaatun@ntnu.no

Jon Tysdahl

Jon Tysdahl

Jon er Cand Scient i informatikk og  har opp gjennom årene ledet mange store IT-prosjekter. Siden 2005 har han jobbet innenfor helse-sektoren. Han var en sentral person i arbeidet med å utvikle og innføre e-resept i Norge. Nå jobber han i KMPG. Jon var både med på å starte opp eHelsekonferansen i 2013 og å stifte faggruppen for Helse og IKT i Den Norske Dataforening, Østlandet.

Verv: Styreleder i Faggruppe Helse og IKT, Den norske dataforening, Østlandet.
Medlem og tidlgere leder av Programkomiteen til konferansen eHelse

Jon på LinkedIn
jon@furst.no

Petter Hurlen

Petter Hurlen

Akershus Universitetssykehus, Avdelingssjef, Overlege PhD, Bildediagnostisk avdeling.Hans forskningsinteresser er IKT I bildediagnostikk, kost- og nyttevurderinger, samspill mellom teknologi og helsepersonell. Tidligere styremedlem i FDH.

Verv:

Sekretær i International Medical Informatics Association, IMIA.

Petter på LinkedIn

Roar Halvorsen

Roar er IKT sjef i Sykehuset Innlandet, avdelingssjef ehelse og teknologi. Utdannet innen informatikk, økonomi og ledelse. Bred bakgrunn fra IKT og ehelse i helsesektoren.

Roar på LinkedIn
roar.halvorsen@sykehuset-innlandet.no