Top Menu

Styremedlemmer

3535b6b[1] Styreleder
Jannie M. de Grijs

Jannie er utdannet innen IT (Systems engineering) og økonomi/ledelse fra Norge og Storbritannia. Hun har en MBA fra University of Sunderland med spesialiseringen ’Management of IT’. Jannie har over 20 års erfaring fra IT-sektoren, de siste 10 årene med fokus på prosjekter i helsesektoren. Jannie har bakgrunn som seniorrådgiver og prosjektleder i Helsedirektoratet, EVRY og Atkins, men er nå ansatt EY SKYE.

Verv: Leder i NorHIT
Styremedlem i Faggruppen Helse og IKT, Den norske dataforening. Representant i International Medical Informatics Association, IMIA.

Jannie på LinkedIn
janniedegrijs@hotmail.com

353ebe2[1]

Anne Moen 

Anne er til daglig professor ved Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo.
Hun har tidligere vært styreleder i FDH (forum for Databehandling i Helsesektoren) og styreleder for NorHIT.

Verv: Past President i European Federation for Medical Informatics (EFMI)
Norges representant i IMIAs internasjonale helseinformasjonsakademi

Anne på LinkedIn
anne.moen@medisin.uio.no

Ann-Kristin Rotegård

Ann-Kristin er kandidat i sykepleievitenskap innen området fagdidaktikk og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin. Hun har i flere år vært engasjert i området kvalitet, struktur, system og kontinuitet i sykepleieres dokumentasjon i elektronisk pasientjournal. Hun er medlem av Norsk Sykepleierforbunds terminologiråd og nå ansatt som avdelingssjef og produktsjef for PPS – Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten i Cappelen Damm.

Verv: Norges representant i The Nursing Informatics Special Interest Group (IMIA-NI)
ann.kristin.rotegard@cappelendamm.no

AAEAAQAAAAAAAAQ-AAAAJDg0YTZmMTllLTAwZjEtNGI0MS04OGI1LTQ2NjFmNmRkNGZlZQ[1] Bente Nodland Otto

Bente er utdannet vernepleier og har jobbet i Oslo kommune, i ulike bydeler, de siste 20 årene.  Bente har en master i organisasjon og ledelse fra Høyskolen i Østfold.
Hun har de siste 7 årene jobbet som enhetsleder i enhet forebygging og rehabilitering i Bydel Ullern.

Bente på LinkedIn
bente.otto@bun.oslo.kommune.no
Jon Tysdahl

Jon Tysdahl

Jon er Cand Scient i informatikk og  har opp gjennom årene ledet mange store IT-prosjekter. Siden 2005 har han jobbet innenfor helse-sektoren. Han var en sentral person i arbeidet med å utvikle og innføre e-resept i Norge. Nå jobber han med nye IT-løsninger for Fürst Laboratorium. Jon var både med på å starte opp eHelsekonferansen i 2013 og å stifte faggruppen for Helse og IKT i Den Norske Dataforening, Østlandet.

Verv: Styreleder i Faggruppe Helse og IKT, Den norske dataforening, Østlandet.
Medlem og tidlgere leder av Programkomiteen til konferansen eHelse

Jon på LinkedIn
jon@furst.no

  Knut Lindelien

Knut er utdannet statsviter med vekt på helse- og sosialadministrasjon og med tilleggsutdanning innen datafag (dataanalyse) og medisin. Han har vært tidligere ansatt i rekrutteringsstillinger/forskningsstillinger, i kommune, bank og i DND.

Knut har også hatt en rekke kommunale verv, som medlem/leder av forskjellige hovedutvalg og kommunale foretak, samt vært varaordfører i to perioder. Han har også sittet i styret for Forskningsrådets IT-FUNK og Østfold Energi.Siden 1992 har Knut hatt ansvar for norske ekspertdeltakelse i internasjonal standardisering i CEN, ISO og ISO/IEC innen informasjonsteknologi og har nylig gått av med pensjon fra stillingen som seniorrågiver for Standard Norge.

Knut på LinkedIn

knulinde@online.no

Petter Hurlen

Petter Hurlen

Akershus Universitetssykehus, Avdelingssjef, Overlege PhD, Bildediagnostisk avdeling.Hans forskningsinteresser er IKT I bildediagnostikk, kost- og nyttevurderinger, samspill mellom teknologi og helsepersonell. Tidligere styremedlem i FDH.

Verv:

Sekretær i International Medical Informatics Association, IMIA.

Petter på LinkedIn
petter.hurlen@ahus.no

Roger Schäffer Roger Schäffer

Roger er IT-direktør for avdeling for IT og eHelse i Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Interessefelt er ledelse, IT-styring, innovasjon og virksomhetsarkitektur, og han har bakgrunn som mangeårig IT-leder i ulike deler av helsetjenesten.

Verv: Styreleder i DND SørØst, styremedlem i DND Hovedstyret, styremedlem i Drøbak Montessori stiftelse

Roger på LinkedIn
roger.schaeffer@fhi.no

  Silje Ljosland Bakke

Silje er informasjonsarkitekt i Nasjonal IKT HF. Hovedinteresseområder er klinisk informasjonsmodellering, terminologier og semantisk interoperabilitet.

Verv:
Co-lead i openEHR Foundation Clinical Programme
Styremedlem i Faggruppen for e-helse, Bergen
Representant i EFMI

Silje på LinkedIn
silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no

  Ellen A Andreassen Jaatun

Ellen er ØNH lege med PhD innenfor teknologi og medisin. Har et tett samarbeid med Skottlands statlige organ for digitalisering av helse, og samarbeid i Norge med innovasjonsprosjekter innenfor helse med SINTEF/ NTNU i forhold til hørselshelsetjeneste og andre prosjekter i grenseland mellom teknologi og helse.
Hun er involvert i eHelsegrupper lokalt igjennom helseplattformen og nasjonalt igjennom EPJ gruppe via Legeforeningen.

Ellen har drevet forskning i feltet siden 2010 og bidratt som general chair og program chair for eget workshop samt internasjonale workshops ( PAHI og ICTH) og har publisert noen artikler innenfor feltet. Har også vært guest editor for Journal of Personal and Ubiquitous Computing.

Verv: Leder av faggruppen Ehelse, DND MidtNord
Medlem av komiteen for eHelsekonferansen

Ellen på LinkedIn
ellen.jaatun@ntnu.no

Kirsti Kierulf 

Kirsti er client director i Creuna, har tidligere vært CEO, styreleder og eier i Caretech, visepresident i EVRY, rådgiver i PA Consulting Group og innovasjonsdirektør i Accenture. Stort hjerte for helse-IT og digitalisering i offentlig sektor.

 

Kirsti på LinkedIn

kirsti.kierulf@creuna.no

Roar Halvorsen

Roar er IKT sjef i Sykehuset Innlandet, avdelingssjef ehelse og teknologi. Utdannet innen informatikk, økonomi og ledelse. Bred bakgrunn fra IKT og ehelse i helsesektoren.

Roar på LinkedIn
roar.halvorsen@sykehuset-innlandet.no