Top Menu

Test Smart – Sleep Well

Testkonferansen ODIN blir i år avholdt den 18. september på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Sett også av dagen før til en hel dags workshop med Fran O’Hara.

Fristen for innsending av foredrag er gått ut og programkomiteen vil nå starte arbeidet med å sette sammen programmet. Følg med.

Share This