Foredraget omhandler:
* Teknologi

Beskrivelse av foredraget:
Vi har i det siste allerede sett en utvikling og fremvekst av intelligente løsninger som understøtter testprosessen. I denne lyntalen ønsker jeg å vise hvilke testaktiviteter som er mulig å få understøttet av AI/ML både som hva som allerede finnes av verktøy og hva som vi testere ønsker å få hjelp av AI/ML. Take-aways er tips om eksisterende AI-powered verktøy samt inspirasjon og ideer for igangsetting av AI/ML arbeidet.

Lengde på foredraget: 10 min

Målgrupper:
Testledere og testutviklere

Kunnskapsnivå:
* Litt kjennskap
* Middels kjennskap

Foredragsholder:

Minh Nguyen, Managing Consultant, Sogeti Norway

Minh has been working as Test Manger, Tester and Test Advisor for more than 20 years in different sectors: Telecom, Public, Bank/Finance and Retails. Apart from assisting customers to control and assure the quality of software deliverables Minh is passionately interested in continuous improvement of test efficiency and effectiveness by pragmatic exploitation of new approaches and techniques like risk-based and model based testing; test measurement and lately AI (machine learning, data analytics).

Minh holds a MSc degree in Software Engineering and a PhD degree in topic of Emprical Learning for Process Improvement.

You might also like
Share This