Kontekst: store, mikrotjenestebaserte Java-systemer.
– Hvorfor bør man automatisere robusthetstestingen?
– Hvordan kan man automatisere robusthetstesting?
Foredraget illustrerer metoder og relevante verktøy via et gjennomgående eksempel som tar for seg alle testnivåer fra enhetstesting til ende-til-ende systemintegrasjonstesting av robusthet.

Share This