Den tradisjonelle overleveringen mellom utvikling og test er på vei bort. Nå skal det produksjonsettes hyppig og fortløpende leveranser krever fortløpende testing. Hvordan påvirker dette testerens rolle og hvilke krav stiller det til testerens kompetanse? Og hvordan passer testlederen oppi det hele?

Share This