Espen Schaathun, Promis Qualify

Ruter har bygget en helt ny digital plattform for å samle data som er viktige for virksomheten.

Ved bruk av plattformen ser man at det å sikre datakvalitet hele veien fra dataprodusenter til datakonsumenter er viktig for at organisasjonen skal kunne ta i bruk dataene og ha tillit dem. For eksempel er korrekte passasjertellinger viktige for å kunne regulere antall busser og avganger på en rute. Deteksjon av bussens passeringer på alle holdeplasser er viktig for å beregne tidsestimater og at hele ruten er kjørt. Flere tiltak er innført for å sikre datakvalitet.

Deltakerne vil få høre; erfaringer fra arbeidet med å forbedre datakvaliteten, tips til ulike verktøy for å overvåke datakvalitet og hvordan testleder kan bidra i prosessene for å sikre datakvalitet.

Espen Schaathun, Promis Qualify

Share This