DevOps – en kombinasjon av Development & Operations – er en software utviklingsmetode som ser ut til å knytte utviklingstjenester tettere opp mot driftstjenester, i samme syklus. Dette krever større koordinering og samarbeid mellom ulike interessenter i utviklingsprosessen. Er test en aktivitet som kan utelates? Hva med testledelse? Vi har sett på prinsippene og ulike tilnærminger til DevOps, og vil dele våre observasjoner og funn i forhold til utfordringer og muligheter DevOps gir til testing. Spesielt vil vi sammenlikne disse i forhold til det vi har lært om Agil testtilnærming. Hvor må vi tenke nytt og hva kan vi forsterke for å kunne levere enda bedre løsninger i fremtiden?

Share This