Det startet som en drøm om en enklere hverdag for alle som trenger
syntetiske testdata som henger sammen på tvers.

Nå har vi Tenor testdatasøk – med syntetiske testdata fra Folkeregisteret
og Enhetsregisteret, og flere kilder er under planlegging.

Dette er en presentasjon for deg som lurer på hvordan kan du kan ta i bruk
testdata fra Test-Norge, og som lurer på hvor veien går videre.

Margrethe Bedregal, Skatteetaten
Margrethe Bedregal er ansatt i testsenteret i Skatteetaten. Som testleder på Folkeregisteret
har hun koordinert etableringen av syntetisk folkeregister, og bidratt som produkteier for
Tenor testdatasøk. Margrethe har siden2016 fasilitert arbeidsgruppe testdata i tverretatlig
samarbeid om test. Favoritt-temaet er syntetiske testdata.

Share This