Erik Arisholm, Testify AS

Når man snakker om syntetisk testdatagenerering så tenker man ofte på å generere statiske testdatasett som man kan bruke ved behov enten til manuell eller automatisert testing. Men en litt annen vinkling er å tenke på testdata som en integrert del av en testcase-spesifikasjon, som genereres og populeres i systemene under test under selve testkjøringen. Etter at testcaset er kjørt kan testdataene (og i prinsippet testmiljøet) kastes. Foredraget vil gi en kort oversikt over tilnærminger for syntetisk testdatagenerering basert på erfaringer fra flere prosjekter, hvilke fordeler og ulemper dynamisk testdatagenerering har og hvordan det kan implementeres i praksis for å støtte spesielt systemintegrasjonstesting.

Share This