• Deltakerne vil gjennom foredraget få innsikt i hvordan IMDi (Integrerings og
mangfoldsdirektoratet) jobber med effektiv produksjon av relevante syntetiske
persondata for testformål. IMDi har utviklet et brukervennlig webbasert testverktøy
der syntetiske persondata kan produseres og enkelt tilpasses behovet. Verktøyet
benyttes til produksjon og vedlikehold av nødvendige testdata, både i prosjekter,
samt i regresjonstester som benyttes av IMDi testteam for vedlikehold.

• Deltakerne vil få beskrevet hvordan testteamet, utviklere, testledere og fagpersoner
samarbeider om å finne frem til de riktige persondata som trengs for å kunne
gjennomføre test uten å måtte involvere kilden som leverer persondata i produksjon
(UDI). Dette gjør testingen mye mer fleksibel og mer motiverende for fagmiljøet som
enkelt kan matche testdata mot forventet resultat av tester de skriver.

• Deltakerne vil få beskrevet hvordan testverktøyet brukes som en del av de
automatiserte regresjonstestene som benyttes i forbindelse med nye releaser
hos IMDi. Foredraget vil forhåpentligvis være til inspirasjon for å finne løsninger
for å kunne administrere syntetiske testdata på en god måte.

Øyvind Woll, Vivento

Øyvind er en erfaren testleder i tidlig 50 årene, som brenner for faget. Jeg har jobbet i både prosjekter og
forvaltning i flere ulike bransjer og sektorer. Jeg liker best å utvikle og jobbe med testprosessen
der jeg er. Jeg mener det er mye en testleder kan bidra med for å sikre både produktkvalitet og
effektivitet og trivsel for de som bidrar i en testprosess. I det siste har jeg vært spesielt opptatt
av å jobbe med å designe gode løsninger for å få til effektiv testautomatisering, spesielt innen
funksjonelle regresjonstester. 

Share This