Audun Urke, Soco

Foredraget er om hvordan testere og teamet håndterer usikkerhet, spesielt i smidige metodikker. Usikkerheten om kvaliteten kan være frustrerende, samtidig gir den inspirasjon til å se etter muligheter i det ukjente. Det kan være i organisering, utviklingsprosess eller tilnærmingen til test.

• Det hender at et team starter en sprint med å si, “vi starter og så ser vi etter hvert hva vi må gjøre”. Testerens oppgave er å være veiviser for teamet. Men hvordan?

• Sluttproduktet ser annerledes ut enn hvordan man forestilte seg det på grooming, og det er lett å bli skuffet. Hva kan testere gjøre?

• En utviklingssak endrer seg ustanselig gjennom sprinten. En tester kan ha 6-10 saker som testes i denne perioden, og det er vanskelig å henge med i alle endringer som skjer parallelt. Må vi utvikle supersanser eller finnes det andre muligheter?

• Når vi er usikre stiller vi spørsmål. Men hvilke? Og når vi får svar, hvordan skal vi kaste oss rundt og forberede testing av det?
Som når vi skal ut på en reise må vi styre usikkerheten, både alene og sammen med de andre teammedlemmene. Vi dreier fokus fra skuffede forventninger til konkrete tiltak og nye spennende mulige oppdagelser.

Audun Urke, SOCO

Share This